Wiene van Hattum Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Vandaag reikte burgemeester Peter den Oudsten een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Wiene van Hattum. De uitreiking vindt plaats na afloop van het Symposium ‘Levenslang’, dat gehouden wordt ter gelegenheid van de pensionering van mevrouw Van Hattum. Zij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Van Hattum (Naarden,1952) is als universitair docent werkzaam binnen de vakgroep strafrecht en criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft tal van publicaties op haar naam staan, die gezaghebbend zijn binnen de wetenschappelijke juridische wereld. Daaronder haar alom geprezen proefschrift ‘Non bis in idem, De ontwikkeling van een beginsel’. Zij heeft zich ontwikkeld tot een expert op het gebied van het sanctierecht en het penitentiaire recht. Kenmerkend voor haar werk is dat zij daarin altijd ‘de mens in het strafrecht’ centraal stelt. 

Met publicaties, lezingen, interviews en tal van andere activiteiten neemt mevrouw Van Hattum al sinds haar studententijd deel aan het maatschappelijk debat en beïnvloedt zij het debat mede. Verschillende disciplines weten haar te vinden en maken gebruik van haar expertise. 

Mevrouw Van Hattum is vanaf eind jaren ‘70 de drijvende kracht achter het ‘Lutje PJG’ (Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap), een groep van psychiaters en juristen, psychologen en reclasseringsmedewerkers die bijeenkomen om elkaars vakgebied beter te begrijpen om zo tot een betere samenwerking in de praktijk te kunnen komen. Daarnaast is zij de initiator van het project ‘Bezoekgroep Norgerhaven’. Dit project dat uniek is binnen de Nederlandse rechtenfaculteiten, biedt studenten de mogelijkheid door maandelijkse bezoeken een kijkje te nemen in de gevangenis.

Foto’s: Siebrand Wiegman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *