Zal de stad Groningen ooit vergroenen?

De aanwezigheid van voldoende en goed functionerend groen is  onmisbaar voor een gezonde en duurzame stad. Bomen langs straten zijn daar een essentieel onderdeel van. Een waarheid als een koe en de planologen hebben bij de ontwikkelingen van de Groningse wijken Paddepoel en Selwerd hier voldoende rekening mee gehouden.Groene longen hebben het zwaar te voortduren gekregen. Als we terug kijken in de tijd heeft verstening inmiddels veel plaats gemaakt voor de natuur.  Het economisch gewin geldt in plaats van de balans van verstening en natuur in stand te houden. Vele bomen zijn gesneuveld, bloemen en planten verdwenen etc. Het compenseren van het kappen van de bomen waar vaak over gesproken is zien we niet terug. Kortom, veel beleid en grote woorden over het vergroenen van een stad. Een onderwerp wat jaarlijks wel in Groningen wordt geagendeerd en waar we ons van moeten afvragen hoe geloofwaardig zijn de plannen en wat komt er van terecht. Ze spreken over leefbaarheid! Dat moet toch vanzelfsprekend zijn? Wie klimt in de pen?

Gisteren ontvingen we een persbericht.  Dit keer neem D66 een initiatief. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om de stad te vergroenen. Raadslid Tom Rustebiel: ‘We willen meer groen in Groningen, omdat dit goed is voor de leefbaarheid, het CO2 opneemt en bovendien klimaateffecten zoals hevige regen kan dempen. We vragen hierop een integrale visie van het college.’

Klimaatadaptatie

Rustebiel deed de oproep in het kader van de groencompensatieregeling, waarin het college gekapte bomen wil compenseren of geld ervoor in een fonds te storten. ‘Een goed voorstel. De uitdagingen van onze tijd vragen echter niet alleen om behoud van groen, maar ook om versterking. Denk aan de snelle groei van onze stad, we willen liever niet dat het groenareaal per hoofd van de bevolking daalt. Bovendien zorgt klimaatverandering in een versteende stad voor problemen. Het water kan niet weg en hitte blijft hangen.’

Luchtkwaliteit

Initiatieven hiervoor zijn er al langer, weet Rustebiel . ‘Maar ze zijn versnipperd. Een bredere visie is nodig zodat we groen ook gerichter in kunnen zetten om bijvoorbeeld CO2 af te vangen. We werken op het gebied van bebouwing en energie – met geothermie en zonnepanelen – al hard aan een groen Groningen. Ook duurzame mobiliteit staat hoog op de agenda. Volgens D66 hoort hier ook bij dat je kijkt naar hoe bossen, parken, bomenrijen of waterpartijen kunnen helpen om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.’

Leefbaarheid

Er zitten volgens Rustebiel veel meer voordelen aan groene stad: ‘We hebben door een aantal grote projecten best veel moeten kappen, maar de effecten van groen op leefbaarheid, vestigingsklimaat, toerisme, recreatie, biodiversiteit en welzijn zijn positief becijferd. Ik hoop dat de raad de voordelen van groen en de grootstedelijke uitdagingen ook wil bundelen in een voorstel tot vergroening van de stad. Zo kunnen we het college een mooie en ambitieuze opdracht meegeven waar uiteindelijk iedereen baat bij heeft’.

 

2 gedachten over “Zal de stad Groningen ooit vergroenen?

 1. Ik begrijp niet dat dit stadsbestuur het woord milieu of ecologisch belang in de mond durft te nemen.
  Ieder mens met een beetje verstand in zijn kokosnoot weet hoe belangrijk groen dan is en dan met name bomen.

  In steden is de is de temperatuur al snel vele graden hoger door de verstening op een zonnige dag dan in de minder bevolkte delen van het land.
  Juist bomen geven dan uitstekende verkoeling in deze toch al harde versteende omgeving.
  Dit is dan alleen nog maar het milieu waar ik op duid, een klein steentje die bijdraagt tegen de globale warming.
  Het ecologische belang is véél groter als men zich realiseert dat één boom voor de dieren en insecten een biotoop op zich is.
  Het trekt vooral veel vogels die de voor ons zo hinderlijke muggen met duizenden per dag opeten, de vleermuizen die ’s nachts dat stokje overnemen, eten eveneens duizenden muggen en vinden in de boom ook een rust en broedplaats.
  Het is onvoorstelbaar dat de stadsecologen in Groningen in extase raken van een bijzonder vogeltje en tegelijkertijd instemmen met dit anti bomenbeleid van de gemeente wat het in deze stad onbewoonbaar maakt voor deze dieren.
  Het word een stuk onaangenamer om zomers met je slaapkamerraam open te slapen tenzij je graag uit je slaap gehouden word door zoemende en stekende muggen en andere insecten.

 2. Wat ik niet begrijp is dat er in sommige straten een kaalslag plaatsvind en er geen boom voor terugkomt terwijl er voldoende ruimte is.
  Als je dan de gemeente verzoekt bomen terug te plaatsen in de betreffende straat krijg je opmerkingen als “wij herplanten de bomen wel, alleen niet meer op dezelfde plek maar op een andere locatie, bijvoorbeeld op het Zernike complex” de ecologische waarde van de bomen in de straat is daarmee verdwenen net als de bomen.
  Of de gemeente gebruikt het argument dat de bomen hinder geven als men bij de kabels en leidingen in de stoep moet.
  De bomen die in de straat staan, staan er vaak al vele tientallen jaren en zijn nooit een probleem geweest voor onderhoud aan kabels en leidingen.
  De ware reden voor de gemeente is dat groen geld kost en geen geld opleverd, daarom word er zoveel geruimd.
  De belangrijkste waarde waar men met gemak overheen stapt omdat dit geen geld in het laatje brengt is het welzijn van mens en dier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *