Zestig woonschepen Noorderhaven op riolering

Woonschepen Noorderhaven-4747Ingreep goed voor flora en fauna in en rond het water

Net als de 440 andere woonschepen in de stad worden ook de woonschepen in de Noorderhaven aangesloten op de riolering. In aanwezigheid van schippers uit de Noorderhaven en Joost van Keulen, wijkwethouder stadsdeel Centrum en wethouder Stadsbeheer, ondertekenden vertegenwoordigers van gemeente en van Schoon Schip, het bedrijf dat de afvalwaterinstallaties aanlegt, de afspraken over dit werk. De aansluiting van de schepen op de riolering is tegen het eind van dit jaar afgerond.

Door veranderende Europese wetgeving is het aansluiten van een woonschip op de riolering verplicht. Deze verplichting past bij het streven van de gemeente Groningen en de waterschappen naar schoon water in diepen, sloten en meren. Wethouder Van Keulen: “Met de aansluiting van deze woonschepen op de riolering ronden we straks een omvangrijk project af. Al 440 woonschepen hebben we de laatste jaren aangesloten op het riool. De waterkwaliteit is daarmee al enorm verbeterd. En over een jaar lozen alle woonschepen in de stad hun afvalwater op de riolering.’’ Dieren in en rond het water profiteren van de verbeterde waterkwaliteit. Zo zijn straks de fuut en de snoek in en rond de stadswateren te verwachten. Dat geldt ook voor waterplanten als de gele plomp en de waterlelie.

In overleg met het Woonschepencomité Groningen (WCG) koos de gemeente voor een afvalwaterinstallatie die past bij het karakter van de Noorderhaven. In deze vrijhaven zonder vaste ligplaatsen komen installaties geschikt voor schepen die langere tijd in de haven liggen, maar die ook gebruikt kunnen worden door schippers die kort de haven aandoen. Het gaat om verzamelinstallaties op de wal. Deze hebben een pomp, die hoeft dus niet op de schepen te worden ingebouwd. Als schippers hun afvalwater kwijt willen, koppelen ze hun vuilwatertank aan deze afvalwaterinstallatie. Er zijn straks om de 50 à 60 meter aansluitpunten in de haven. Vanaf alle ligplaatsen zijn deze aansluitpunten bereikbaar.

steden nederland, groningen, centrumTegelijk met het aansluiten van de woonschepen op de riolering wordt in de Noorderhaven de energievoorziening verbeterd. Er komen nieuwe, gebruiksvriendelijker aansluitpunten voor water en elektra. Tegelijk wordt ook ander onderhoudswerk in dit gebied meegenomen. Zo komt er nieuw asfalt op de rijbaan van de Noorderhaven NZ , de huis- en kolkaansluitingen op de riolering worden vernieuwd en de stroken tussen het water en de rijbanen aan de Noorderhaven worden aangepakt. Het werk is over ongeveer een jaar afgerond. De totale kosten bedragen 1,8 miljoen euro.

Foto’s Siebrand Wiegman/FocusGroningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *