Zorgen over overmatig alcoholgebruik

De gemeente Groningen maakt zich zorgen over het overmatig alcoholgebruik onder jongeren. In de plannen voor de aanpak daarvan is een belangrijke plaats ingeruimd voor aanscherping van regels voor de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 (zwak-alcoholische drank) of 18 (sterke drank). Ook het drinken zelf in de openbare ruimte wil de gemeente tegengaan. Dat staat te lezen in de nota ‘Met mate – aanpak overmatig alcoholgebruik jongeren 2013-2016’. Het college van B&W legt de plannen ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad in de vergadering van 19 december. Daarna gaat de gemeente concrete maatregelen opstellen.

Uit de jongste cijfers van de GGD blijkt dat jongeren per gelegenheid (en er zijn veel ‘gelegen-heden’) steeds meer alcohol drinken. Lichtpuntje is wel dat minder jongeren onder de 16 jaar alcohol drinken. Als ze drinken is dat vaak (te)veel. In haar aanpak wil de gemeente zich vooral richten op jongeren op het VMBO en het MBO. Die groep drinkt namelijk meer alcohol dan jongeren die naar andere scholen gaan. Overmatig alcoholgebruik door jongeren zorgt niet alleen voor veel overlast, geweld en vandalisme, maar is ook voor de gezondheid schadelijk. Bij jongeren tot 23 jaar wordt de groei van de hersenen afgeremd, waardoor de schoolprestaties soms sterk afnemen.

De gemeente wil zich in haar aanpak onder meer richten op draagvlak voor haar beleid, ook bij ouders. Die zijn namelijk het meest bepalend voor het drankgebruik van hun kind, hoewel ouders daar zelf vaak aan twijfelen. De gemeente wil ouders daarom helpen om het gesprek met hun kind aan te gaan. Preventie gaat in de nota hand-in-hand met meer duidelijkheid over de spelregels, zoals de verkoop van alcohol aan jongeren. Daarbij krijgt de gemeente hulp van de nieuwe Drank- en Horecawet die per 1 januari van kracht wordt. Die wet geeft de gemeente meer mogelijkheden om regels te stellen voor het gebruik van alcohol, en die regels ook te handhaven.

Bron: Gemeente Groningen

Foto: Fotor.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *