Aanpak jeugdwerkloos ontvangt impuls van 1,6 miljoen

In Beweging – aan de bak! Impuls aanpak jeugdwerkloosheid in arbeidsmarktregio Groningen.
werk in zicht

Wethouder Ton Schroor had positief nieuws te melden vanmiddag op de wekelijkse persconferentie. De arbeidsmarktregio Groningen krijgt ruim 1,6 miljoen euro van het rijk voor de uitvoering van het nieuwe regionaal actieplan jeugdwerkloosheid ‘In beweging – Aan de bak!’

Het plan dat het samenwerkingsverband Werk in Zicht, van Groningse en Noord-Drentse gemeenten, heeft aangeleverd is door het rijk goedgekeurd. Rode draad in dit plan om meer jongeren aan een baan te helpen is het in beweging brengen van zowel werkzoekende jongeren als werkgevers.

Net als in de rest van het land neemt ook in de arbeidsmarktregio Groningen het aantal werkloze  jongeren toe. Op dit moment is het aantal ingeschreven werkzoekende jongeren ruim 4.500. Het grootste deel daarvan heeft een lage opleiding. Maar bij jongeren met een middelbare en hogere opleiding is de stijging van het aantal werkzoekenden het sterkst. Reden voor alle samenwerkende partijen om opnieuw de handen ineen te slaan.

Mobiel en werkfit
Wethouder Ton Schroor, voorzitter van de arbeidsmarktregio Groningen, over het belang van de nieuwe impuls: “We moeten nu extra investeren in jongeren om ervoor te zorgen dat ze in de toekomst de aansluiting met de arbeidsmarkt niet verliezen. Daarbij richten we ons in eerste instantie op het verbeteren van de mobiliteit van jongeren, door ze ook buiten hun eigen woonomgeving te laten kijken en beroepskeuzes te laten maken die passen bij de arbeidsmarkt. Een belangrijke opdracht is ook om ervoor te zorgen dat jongeren ‘werkfit’ blijven, zodat ze in de toekomst beter in staat zijn om kansen te grijpen als die zich voordoen.”

In het actieplan staan verschillende voorstellen om de voorlichting over onderwijs- en beroepskeuze te verbeteren en om meer werkervarings- en stageplekken te organiseren. Naast de 1,6 miljoen euro van het rijk dragen de deelnemende gemeenten, onderwijsinstellingen, werkgevers, UWV en kenniscentra zelf, met menskracht en financieel, ook bij om meer jongeren aan de slag te helpen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *