Historisch akkoord vreemdelingenvoorzieningen

Met trots laat wethouder Ton Schroor van Groningen op Twitter weten dat vandaag een historisch akkoord is ondertekend over de vreemdelingenvoorzieningen. In Groningen is de opvang ondergebracht in het voormalige Formule 1 Hotel en op een schip in het Eemskanaal. De gemaakte kosten (4 miljoen) die de gemeente Groningen hiervoor maakte in 2017 worden niet vergoed.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft donderdag 29 november een akkoord bereikt met de VNG over de ontwikkeling van landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s). Lees verder

Samenwerking Noordelijk Belastingkantoor ondertekend

Vanmiddag ondertekenden bestuurders Ton Schroor, Bé de Winter, Eisse Luitjens en Jan Batelaan* de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van het Noordelijk Belastingkantoor. In de GR leggen de gemeente Groningen en de drie noordelijke waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân de afspraken vast over hun samenwerking in deze nieuwe belastingorganisatie, die nu officieel is opgericht. De ondertekening vond plaats in het pand aan de Trompsingel 29 in Groningen, waar het kantoor gehuisvest gaat worden. Lees verder

Vinkhuizen achttien fruitbomen rijker op nationale boomfeestdag  

‘Bomen verbinden’ thema 60ste nationale Boomfeestdag
Vanmorgen, woensdag 22 maart, werd de 60e nationale boomfeestdag gevierd en zo ook in de gemeente Groningen.  In de Groninger wijk Vinkhuizen in de buurt van de Saffierstraat plantte onderwijswethouder Ton Schroor samen met de kinderen van de CBS Hoeksteen de eerste van de achttien bomen. Er werden 7 appelbomen, 5 pruimenbomen en 6 perenbomen geplant. Lees verder

Politiekids Groningen beëdigd

Vanmiddag, 1 maart, beëdigde loco-burgemeester Ton Schroor veertig kinderen uit de Oosterparkwijk, de Korrewegwijk en De Hoogte  als politiekids die in opleiding tot hulpagent gaan.  Lees verder

College Groningen presenteert begroting 2017: investeren en hervormen

20 miljoen voor nieuwe ambities in Groningen

ton-schroor-1

Investeren en hervormen. Doorgaan op de ingeslagen weg. Dat is het motto voor de begroting van het college van de gemeente Groningen voor 2017. Wethouder Financiën Ton Schroor: ‘We zetten komend jaar  logische, maar noodzakelijke stappen in onze dynamische stad. Een stad die het goed doet en zich onderscheidt. Waar de economie groeit en woningmarkt volop draait. Maar waar we natuurlijk ook zorgen hebben. In lijn met het coalitieakkoord werken we hierbij niet alleen; samenwerken met de stad staat hoog in het vaandel.’ Lees verder

Gemeente Groningen sluit 2015 af met positief resultaat

groningen-centrum-stadhuis-va-gelkingestr-1.jpgDe gemeente Groningen sluit het jaar 2015 af met een positief financieel resultaat van 23,8 miljoen euro. Dit biedt de mogelijkheid om de (voorlopig) lagere toekenning van 15,7 miljoen euro door het Rijk voor de bijstandsuitkeringen (BUIG*) op te vangen. Omdat het domein Zorg nog volop in ontwikkeling is, gaat 1,5 miljoen van de resterende 8 miljoen euro naar de Wmo als reserve voor eventuele risico’s. Lees verder

Veertig vernieuwde projecten ondersteuning en zorg in Groningen

actualiteitendebat zorg -51Veertig vernieuwende initiatieven van bewoners, zzp-‘ers en organisaties op het gebied van zorg en ondersteuning in de stad. Dat is de opbrengst van het Innovatieatelier, waarbij de gemeente in december 2015 Stadjers de mogelijkheid heeft geboden om hun ideeën te presenteren en toe te lichten. Met behulp van deze initiatieven wil het college van B&W invulling geven aan vernieuwing en diversiteit binnen het sociale domein in de stad. Ook helpen de vernieuwende ideeën de gemeente om de ondersteuning en zorg voor haar inwoners zo laagdrempelig en efficiënt mogelijk te organiseren. Lees verder

Groninger wethouder Ton Schroor blij met overname werkzaamheden TSN

AtHomeFirst en NOVO nemen werkzaamheden TSN over

actualiteitendebat zorg -53De curatoren van het failliete TSN Begeleiding hebben de gemeente Groningen verzocht medewerking te verlenen aan de inzet van AtHomeFirst en NOVO als onderaannemer voor de uitvoering van de overeenkomst van het failliete TSN Begeleiding B.V. in Groningen. Met dit voorstel is de continuïteit van de ondersteuning aan cliënten gewaarborgd en blijven daarnaast de bestaande ‘koppeltjes’ van medewerkers en cliënten, alsook de werkgelegenheid van de huidige medewerkers zoveel als mogelijk in stand. De gemeente heeft om deze reden meegewerkt aan het verzoek van de curatoren.

Wethouder Zorg Ton Schroor: “Na een intensieve periode, waarin we met z’n allen keihard gewerkt hebben, ben ik blij dat we met AtHomeFirst en NOVO de ondersteuning van onze cliënten nu geborgd hebben en dat dit besluit op een breed draagvlak kan rekenen. Lees verder

Eén miljoen voor vernieuwde onderwijsprojecten in Groningen

Innovatie ateliers stimuleren vernieuwing en samenwerking onderwijs

bisschop bekkersschool - siruusstraat-1

Voor innovatieve projecten in het onderwijs is in 2016 één miljoen euro beschikbaar. Voorwaarde voor toekenning van een bijdrage vanuit de gemeente is dat het om een breed gedragen project gaat en dat het onderwijsveld hier zelf ook financieel aan bijdraagt. De geselecteerde projecten zijn voor het merendeel voortgekomen uit de onderwijs innovatie ateliers. Op deze bijeenkomsten kon het onderwijsveld thema’s pitchen waar ze graag mee aan de slag willen. Het gaat o.a. om projecten voor het versterken van ouderbetrokkenheid; talentontwikkeling; programmeren in de klas; een academische onderwijswerkplaats en een gezonde school. Lees verder

Gemeente Groningen geeft curatoren TSN week de tijd

actualiteitendebat zorg -55Het college van de gemeente Groningen wacht nog een week het resultaat af van de overname van het failliete TSN Begeleiding. Volgens wethouder Ton Schroor is dat het beste voor alle partijen liet hij de gemeenteraad vanmiddag weten in het actualiteitendebat. Het actualiteitendebat was aangevraagd door Jimmy Dijk van de SP en Marjet Woldhuis van de fractie Woldhuis. Lees verder