Ton, Rosita en al die anderen bedankt | Laatste vergadering gemeenteraad Groningen

Afscheid van 20 raadsleden op woensdag 19 december

De gemeenteraad van Groningen komt nog één keer bij elkaar. Woensdag 19 december 2018 is de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad van de huidige gemeente Groningen. Die staat in het teken van afscheid. Een bedankje aan allen die zich ingezet hebben voor onze mooie stad is hier wel op zijn plaats.

Burgemeester Peter den Oudsten blikt terug op de afgelopen raadsperiode en staat stil bij ieder raadslid dat niet meer in de nieuwe gemeenteraad terugkeert. Lees verder

Laatste raadsvergadering Groningen over studentenhuisvesting

Laatste raadsvergadering voor gemeenteraadsverkiezingen

Voordat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden op 21 november aanstaande, vindt er morgen, 31 oktober, nog een raadsvergadering plaats. Onderwerpen als studentenhuisvesting, revitalisering woonschepenhaven en plannen voor wijkvernieuwing in enkele wijken staan op de agenda.  Lees verder

Voorstellen Verkeersmaatregelen Eikenlaan in Raadscommissie

Gemeenteraad kijkt terug op 2017

Terugkijken. Dat gaat de Groningse gemeenteraad tijdens raadsvergadering van woensdag 11 juli doen. Dan debatteert de raad over de Gemeenterekening van 2017, het jaarverslag van de gemeente.

Een belangrijke taak van de gemeenteraad is het college van burgemeester en wethouders controleren. En dat is wat er woensdag gebeurt in het jaarlijkse debat over de Gemeenterekening. Lees verder

Noorderhaven, wijkvernieuwing en betere Groningse lobby in Den Haag

De aanpak van de Noorderhaven waarbij er alleen varende schepen mogen liggen. Een betere Groningse lobby in Den Haag en Brussel. En investeringen in muziekcentrum De Oosterpoort. Dat zijn drie onderwerpen die woensdag 7 februari aan de orde komen in commissies van de Groningse gemeenteraad. Er zijn woensdag drie raadscommissies. Ze zijn openbaar en dus vrij toegankelijkheid. Deze vergaderingen zijn ook live online te volgen via groningen.raadsinformatie.nl. Daar zijn ook de volledige agenda’s van deze vergaderingen te vinden en de raadsvoorstellen en collegebrieven die aan de orde komen. Lees verder

Actualiteitendebat Groningen over afspraken verhuurders en juridische adviseurs

Woensdag 12 april is er om 16.00 uur een zogeheten actualiteitendebat van de Groningse gemeenteraad. Onderwerp: afspraken tussen verhuurders en juridische adviseurs om geen zaken tegen verhuurders aan te spannen.

Raadsleden kunnen een actualiteitendebat aanvragen als zij van mening zijn dat de gemeenteraad urgente onderwerpen moet bespreken die niet kunnen wachten tot de volgende geplande raadsvergadering. Daar zijn minimaal twee politieke partijen voor nodig die dat willen. Dat zijn nu SP, Student en Stad en PvdA. Lees verder

Gemeenteraad Groningen in debat over koopzondag Paddepoel

groningen-paddepoel-winkelcentrum-koopzondag april (9 van 13)De koopzondag in Paddepoel en de collectieve zorgverzekering bij Menzis voor minima in de Stad. Dat zijn de twee grote onderwerpen waarover de Groningse gemeenteraad woensdag 26 oktober over debatteert. Andere onderwerpen die ook op de agenda staan zijn onder meer het SP-rapport over huren en het nieuwe drugsbeleid van de gemeente. Lees verder

Koopzondag Paddepoel besproken in raadscommissie

groningen-paddepoel-winkelcentrum-koopzondag april (9 van 13)Nieuw parkeerbeleid. De collectieve zorgverzekering bij Menzis voor minima. En de plannen van het college van burgemeester en wethouders om als stad Groningen energieneutraal te zijn. Dat zijn drie onderwerpen die woensdag 12 oktober aan de orde komen in drie raadscommissies van de Groningse gemeenteraad.
Er zijn woensdag drie raadscommissies. Financiën en Veiligheid (13.00 uur), Beheer en Verkeer (16.30 uur) en Werk en Inkomen (20.00 uur). Deze drie commissievergaderingen in het stadhuis zijn openbaar en ook live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad. Daar zijn ook de precieze agenda’s en nota’s te vinden. Lees verder

Gemeenteraad over opknappen stadhuis, aardbevingen en fietsbeheer

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-1Moet het stadhuis een ontmoetingsplaats voor de Stadjers worden met een stadscafé of kunstruimte? Het stadhuis op de Grote Markt heeft een opknapbeurt nodig, maar hoe ingrijpend moet het ‘Huis van de Stad’ op de schop? De revitalisering van het stadhuis is één van de onderwerpen waarover de Groningse gemeenteraad woensdag 28 september debatteert. Lees verder

Raad Groningen debatteert over huisjesmelkers en onderwijs

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-1Een plan om wanpraktijken van huisjesmelkers aan te pakken. En een voorstel om een miljoen euro te besteden aan vernieuwende onderwijsprojecten. Dat zijn de twee onderwerpen waar de gemeenteraad woensdag 20 april over debatteert. De gemeenteraadsvergadering begint om 16.30 uur in het stadhuis op de Grote Markt. De vergadering is openbaar en ook online live te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad. Op deze website is de volledige agenda en zijn alle vergaderstukken te bekijken. Lees verder

Raadscommissie Groningen praat over bomenkap voor fietspaden en windenergie

Eén commissievergadering van de gemeenteraad op woensdag 13 april

groningen-paddepoel-grote beerstraat-bomenkap-2

Het college van B&W wil nieuwe en betere fietsroutes in Selwerd en Paddepoel. Maar wijkbewoners bieden weerstand omdat daarvoor bomen moeten worden gekapt. Daarover gaat het onder meer in de commissie Beheer en Verkeer van de Groningse gemeenteraad op woensdag 13 april. Ook gaat het over de plannen voor grootschalige windenergie in de Stad. Lees verder