Koopzondag Paddepoel besproken in raadscommissie

groningen-paddepoel-winkelcentrum-koopzondag april (9 van 13)Nieuw parkeerbeleid. De collectieve zorgverzekering bij Menzis voor minima. En de plannen van het college van burgemeester en wethouders om als stad Groningen energieneutraal te zijn. Dat zijn drie onderwerpen die woensdag 12 oktober aan de orde komen in drie raadscommissies van de Groningse gemeenteraad.
Er zijn woensdag drie raadscommissies. Financiën en Veiligheid (13.00 uur), Beheer en Verkeer (16.30 uur) en Werk en Inkomen (20.00 uur). Deze drie commissievergaderingen in het stadhuis zijn openbaar en ook live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad. Daar zijn ook de precieze agenda’s en nota’s te vinden.

Omgevingsdienst
Financiën en Veiligheid (13.00 uur) is de eerste raadscommissie die woensdag bijeenkomt. Het gaat om de jaarlijkse vergadering over de zogeheten Verbonden Partijen. Dat zijn samenwerkingsvormen waar de gemeente met andere partners bij betrokken is. Voorbeelden zijn Groningen Airport Eelde, Martiniplaza en NV Euroborg. In deze vergadering gaat het vooral over de NV Groninger Monumentenfonds en de gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Groningen en Publieke Gezondheid & Zorg.

Hoeziejijstraat’
Later op de middag praat de raadscommissie Beheer en Verkeer (16.30) onder meer over parkeren en vooral over de manier waarop het college de zogenaamde “herijking van de visie op parkeren” die de gemeenteraad wil gaat organiseren. B&W willen, voordat ze met nieuwe parkeerbeleid komen, eerst een breed debat over het onderwerp. Daarbij moet het niet alleen parkeren gaan, maar ook over thema’s als groen, spelen en gezondheid. Dat begint al tijdens de manifestatie Let’s Gro (9 tot 12 november) als Stadjers onder het motto ‘hoeziejijstraat’ over hun straten kunnen meepraten. In december volgt er een enquête over parkeren via het Stadspanel. En in het voorjaar van 2017 een stadsdebat over de voorlopige parkeerplannen. De raad beslist in oktober volgend jaar over de definitieve parkeervisie van B&W.

Emissievrije auto’s
Ook op de agenda van Beheer en Verkeer: de bevoorrading van winkels, horeca, bedrijven en kantoren in de binnenstad. Het college wil wat doen aan de oncomfortabele drukte en soms gevaarlijke situaties die zich soms in de binnenstad voordoen. Het college zegt: “Om onze binnenstad in de toekomst leefbaar, gastvrij, bereikbaar en economisch vitaal te houden, voeren we, in goede dialoog met de sector, actief beleid rond de optimalisering van het goederenvervoer.” Het college wil het zogeheten ochtendvenster, waarin bevoorrading is toegestaan, verruimen van 5.00-11.00 naar 5.00-12.00 uur en het huidige avondvenster van 18.00-20.00 uur opheffen. Emissievrije auto’s mogen wel buiten de venstertijden om bevoorraden.

Verder vergadert deze commissie opnieuw over de ‘route’ om als stad Groningen in 2035 energieneutraal te zijn. Samen met een groot aantal partners waaronder woningcorporaties, de Groningse ziekenhuizen en het onderwijs wil de gemeente de zogeheten energietransitie versnellen: van fossiele brandstoffen naar duurzame energie uit bijvoorbeeld zon en water. Zo bereidt de gemeente een proef met warmtepompen voor die CV-ketels kunnen vervangen. Verder overlegt de gemeente met partijen die de introductie van elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof kunnen bespoedigen.

CO2-uitstoot
Om CO2-neutraal te worden is ook energiebesparing bij de inwoners belangrijk, zegt het college. Daarom heeft het energieloket ‘Groningen woont SLIM’, dat adviseert over energiebesparing, een belangrijke rol. “Groningen heeft 89.000 woningen”, aldus B&W. “We hebben nog 19 jaar (heden tot 2035) om de CO2-uitstoot naar het nulpunt te reduceren.”

’s Avonds gaat het in de commissie Werk en Inkomen (20.00 uur) onder meer over de collectieve zorgverzekering voor minima. De gemeente heeft hierover met zorgverzekeraar Menzis over gepraat. De gemeenteraad heeft eerder aangedrongen op verkenning van de mogelijkheden voor hogere premiekorting en het meeverzekeren van het verplichte eigen risico. Het college heeft een en ander onderzocht en besloten de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) voor 2017 ongewijzigd in stand te houden.

Koopzondag
Ook de koopzondag in Paddepoel is onderwerp van debat, op verzoek van het CDA. Ondernemers in Paddepoel zouden door verhuurders worden verplicht open te zijn op koopzondagen. Als dat niet gebeurt, volgen er boetes. Het college zegt dat verplicht open zijn nooit de bedoeling is geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *