Ton, Rosita en al die anderen bedankt | Laatste vergadering gemeenteraad Groningen

Afscheid van 20 raadsleden op woensdag 19 december

De gemeenteraad van Groningen komt nog één keer bij elkaar. Woensdag 19 december 2018 is de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad van de huidige gemeente Groningen. Die staat in het teken van afscheid. Een bedankje aan allen die zich ingezet hebben voor onze mooie stad is hier wel op zijn plaats.

Burgemeester Peter den Oudsten blikt terug op de afgelopen raadsperiode en staat stil bij ieder raadslid dat niet meer in de nieuwe gemeenteraad terugkeert. Dat zijn twintig raadsleden, onder wie de nestor van de raad Rosita van Gijlwijk (SP). Zij is van de huidige raadsleden het langst actief geweest in de Groningse gemeenteraad (18 jaar). De negentien andere raadsleden keren terug in de nog te installeren nieuwe gemeenteraad. Verder neemt D66-wethouder Ton Schroor in deze vergadering afscheid van de raad. Schroor heeft gezegd hoe dan ook niet terug te keren als wethouder in het volgende college van burgemeester en wethouders (B&W).

Voormalige Prins Clausconservatorium
Tijdens deze laatste vergadering van de huidige raad zal er nog een klein aantal besluiten worden genomen. Onder meer over de tijdelijke huisvesting van de stadhuisgebruikers (onder wie het college van B&W, de ambtelijke top en de fracties). Het voorstel is dat zij tijdens de verbouwing van het stadhuis (september 2019 tot in de eerste helft van 2021) naar het voormalige Prins Clausconservatorium aan de Radesingel gaan. Daar zijn dan ook de vergaderingen van de raadscommissies. De gemeente heeft het gebouw van de Hanzehogeschool gekocht. De gemeenteraad zelf vergadert tijdens de verbouwing in het Provinciehuis.

Hamerstukken
De raadsvoorstellen waarover in deze laatste raadsvergadering wordt beslist zijn zogeheten conformstukken. Dat zijn ‘hamerstukken’ waarover niet meer wordt gedebatteerd maar waarover alleen een besluit wordt genomen.

De 45 raadsleden van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen, gekozen bij de gemeenteraadsverkiezing in Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november, worden woensdag 2 januari geïnstalleerd.

Live uitgezonden
Deze laatste raadsvergadering van de huidige raad begint morgen, woensdag 19 december, om 16.30 uur. De publieke tribune is gereserveerd voor genodigden, onder wie familieleden van de afscheidnemende raadsleden. Belangstellenden kunnen de vergadering live volgen via een scherm in de trouwzaal van het stadhuis. Thuis kijken kan ook. Want net als alle andere vergaderingen van de gemeenteraad is ook deze ‘afscheidsraad’ live te volgen via de website groningen.raadsinformatie.nl. Op deze site is ook de complete agenda van deze vergadering te vinden met alle stukken die aan de orde komen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *