Bomenkapbeleid op de eerste raadsvergadering 2020

Het rapport van de Rekenkamercommissie over het gemeentelijke bomenkapbeleid is één van de agendapunten tijdens de eerste raadsvergadering 2020, nadat de Groningse stadsdichter Renée Luth de aftrap verricht in het kader van de Groningse poëzieweek. Bomen zijn eigenlijk van ons allemaal en daar mogen we best ons zegje over doen. Maar, en zo concludeert de Rekenkamercommissie eind vorig jaar dat het belang van behoud en uitbreiding van het aantal bomen in stedelijk gebied van de gemeente Groningen onder druk staat. Dat komt omdat de gemeente zich richt op een compacte stad en ambities heeft op het gebied van bouwen en verkeer. En soms op mysterieuze wijze de bomen langs het van Starkenborgh kanaal laat kappen waar we recentelijk over berichten.

Of zal het net als elders in het land de moed in de schoenen zakken ons er maar bij neer te leggen over hetgeen de overheid voor haar burgers beslist of blijven we op komen voor onze leefomgeving. 


De commissie beveelt onder meer aan bij het belang van bomen betrokken inwoners in een vroegtijdiger stadium te betrekken bij het maken van plannen. Verder is er voor de relatie met inwoners winst te behalen door eerder en duidelijker te communiceren over het al dan niet kappen van bomen, een belofte die telkens wordt gedaan en die burgers allang niet meer serieus nemen.

Veilig Huis
Het rapport over het kapbeleid is één van de zogeheten discussiestukken op de agenda van de raad. Dat betekent dat er tijdens de vergadering nog uitgebreid over zal worden gesproken. De andere discussiestukken zijn de begroting van Veilig Huis en het zogeheten ‘Meerjarenprogramma Energie 2020-2023’.

Verder bespreekt de raad een aantal onderwerpen nog kort. In het jargon van de Groningse gemeenteraad heten die ‘1-minuutinterventies’. Dat betekent dat het onderwerp eigenlijk al voldoende is besproken in een eerdere commissievergadering van de gemeenteraad. Maar één of meerdere politieke partijen wil/willen nog even kort het onderwerp aansnijden en bijvoorbeeld nog een motie of een amendement over een raadsvoorstel indienen.

Barkmolenstraat
Eén van deze 1-minuutinterventies gaat over de omgevingsvergunning voor Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) voor de verbouw van een woningcomplex aan de Barkmolenstraat voor beschermd wonen en de uitspraak van de rechter daarover. Bij omwonenden zijn zorgen over de huisvesting van ex-verslaafden in de wijk De Meeuwen.

Een andere ‘1-minuut’ is het plan om als gemeenteraad anders te werken en te vergaderen. De bestaande structuur met 5 raadscommissies houdt dan op te bestaan. Die wordt vervangen door zogeheten beeldvormende en meningsvormende bijeenkomsten per onderwerp met van tevoren duidelijke begin -en eindtijden. Het nieuwe vergadermodel van de raad is veel flexibeler. Het oude systeem werd steeds meer als een keurslijf ervaren.

Spreekrecht
Het nieuwe model biedt meer ruimte voor raadsleden om met inwoners over de onderwerpen op de agenda in gesprek te gaan. Dat kan tijdens aparte zogeheten beeldvormende bijeenkomsten die voor elk onderwerp kunnen worden georganiseerd. Nu mogen inwoners tijdens een commissievergadering in maximaal 3 minuten hun mening geven. “Maximaal 3 minuten spreekrecht op een moment dat fracties hun positie al grotendeels hebben bepaald is niet bevorderlijk voor het gevoel serieus genomen te worden”, zo staat het in het voorstel.

Politieke Woensdag

Nieuw is ook de mogelijkheid voor inwoners om zelf onderwerpen op de agenda van de raad te zetten. Daarvoor moeten minimaal 50 handtekeningen zijn verzameld. Inwoners kunnen tijdens de Politieke Woensdag, de dag dat raadsleden vergaderen, ook met een marktkraam in het stadhuis – of vanaf maart 2020 tijdens de verbouwing van het stadhuis op de Radesingel – staan om aandacht te vragen voor een onderwerp of initiatief.

Afvalbeleid
Andere 1-minuutinterventies gaan onder meer over het nieuwe afvalbeleid van de gemeente, het ‘Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2020-2023’ en het ‘Meerjarenprogramma Wonen 2020-2023’.

Alle andere onderwerpen en alle stukken (collegebrieven en raadsvoorstellen) zijn te vinden op de agenda van deze vergadering, te vinden op gemeenteraad.groningen.nl. Via deze site is de vergadering ook live te volgen. Maar dat kan natuurlijk ook vanaf de publieke tribune.

2 gedachten over “Bomenkapbeleid op de eerste raadsvergadering 2020

 1. Het is leuk bedacht hoor dat spreekrecht, maar ook al krijg je 3 uren de tijd om je verhaal te doen, als de gemeenteraad met hun regentengedrag eenmaal het plan al hebben uitgekookt zal er naar jou en mij als burger toch niet geluisterd worden.
  Ze geven je de indruk dat ze serieus naar je luisteren en dat je een kans maakt met je ideeën. maar in werkelijkheid zijn het toneelspelers die jou en mij voor het lapje houden.
  Ze doen waar ze zin in hebben.
  Kijk ook maar naar de inzichtelijkheid van omgevingsvergunningen.
  Als je probeert te achterhalen wat er in jou buurt gebeurt moet je bijna een opleiding tot spion hebben gevold om er achter te komen waar de verleende vergunning voor staat.
  Via het internet is een doolhof gecreëerd waar menig burger de moed van in de schoenen zakt (het gemeentelijk ontmoedigingsbeleid) en als je dan tenslotte de vergunning bij overheid.nl hebt gevonden loopt het spoor dood en moet je naar het Harm Buiterplein gaan voor inzage en als je verhinderd bent door bijvoorbeeld een handicap kan je het vergeten want dan krijg je nul op het rekest of moet je betalen om het opgestuurd te krijgen als de dienst doende ambtenaar zijn hoofd daar tenminste naar staat.
  Nogmaals, ook al kan je lullen al Brugmans, ze doen toch wat ZIJ hebben gepland.

 2. Overigens nog een punt.
  Alle bewoners van Groningen moeten kunnen zien wat er aan vergunningen is verleend, dat is hun wettelijke recht, maar velen kunnen dat niet omdat zij geen beschikking hebben over een computer of zo’n computer kunnen bedienen.
  Daarom moeten alle vergunningen weer overzichtelijk in de Gezinsbode zo dat iedereen kan zien wat er in deze stad of in zijn omgeving staat te gebeuren en niet als verassing ’s morgens de gordijnen open doen en dan zien dat je overbuurman ineens zijn huis gaat afbreken of dat de straat leeg gekapt word.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *