Laatste raadsvergadering Groningen over studentenhuisvesting

Laatste raadsvergadering voor gemeenteraadsverkiezingen

Voordat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden op 21 november aanstaande, vindt er morgen, 31 oktober, nog een raadsvergadering plaats. Onderwerpen als studentenhuisvesting, revitalisering woonschepenhaven en plannen voor wijkvernieuwing in enkele wijken staan op de agenda. 

Studentenhuisvesting
Eerder deze maand heeft de gemeenteraad een hoorzitting georganiseerd waarbij met diverse betrokkenen van onderwijsinstellingen is gesproken over de krapte aan woonruimte voor studenten. Ook zijn er schriftelijke vragen gesteld aan het college over deze problematiek en nu zal het debat hierover in de raad worden gevoerd. Vooral internationale studenten, die in steeds grotere getale naar de stad komen, hebben moeite om woonruimte te vinden. Vooralsnog ziet het college de oplossing in het vergroten van het aanbod door meer te bouwen.

Woonschepenhaven
De revitalisering van de woonschepenhaven is op enkele punten na afgerond, maar de SP-fractie heeft een aantal vragen over nog niet afgehandelde zaken naar aanleiding van klachten van bewoners van de woonschepenhaven. De vragen en de reactie van het college van B&W hierop komen in de vergadering aan de orde.

Wijkvernieuwing

De raad bespreekt de nader uitgewerkte plannen voor wijkvernieuwing in de wijken Selwerd, Beijum, de Wijert en Indische buurt/de Hoogte. In afstemming met betrokken woningcorporaties zijn de plannen aangescherpt en is het aan de raad om een oordeel hierover te geven. Met de wijkvernieuwingsvisie wil de gemeente dat iedere Stadjer tot zijn recht komt en op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de samenleving.

Verder komen er nog enkele onderwerpen kort aan de orde: de prognose over de uitgaven voor jeugdhulp (hoe houdt de gemeente de kosten van jeugdhulp in de hand), de evaluatie van Koningsdag (met name de overschrijding van het budget) en de analyse van grofvuil. Daarbij gaat het erom of het gratis van huis ophalen van grofvuil al dan niet opnieuw moet worden ingevoerd.

Deze openbare raadsvergadering begint vandaag, 31 oktober, om 16.30 uur en is voor iedereen vanaf de publieke tribune te volgen. Thuis meeluisteren kan ook. Want alle vergaderingen van de Groningse raad worden live uitgezonden via website groningen.raadsinformatie.nl. Op deze site is ook de complete agenda van deze raadsvergadering te vinden met alle collegebrieven en raadsvoorstellen die aan de orde komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *