Voorstellen Verkeersmaatregelen Eikenlaan in Raadscommissie

Gemeenteraad kijkt terug op 2017

Terugkijken. Dat gaat de Groningse gemeenteraad tijdens raadsvergadering van woensdag 11 juli doen. Dan debatteert de raad over de Gemeenterekening van 2017, het jaarverslag van de gemeente.

Een belangrijke taak van de gemeenteraad is het college van burgemeester en wethouders controleren. En dat is wat er woensdag gebeurt in het jaarlijkse debat over de Gemeenterekening. In de Gemeenterekening gaat het over beleid: heeft de gemeente gedaan wat in de Gemeentebegroting 2017 met de gemeenteraad is afgesproken? En het gaat over geld: is binnengekomen en uitgegeven wat in die Begroting was bedacht? In het debat kijken de politieke partijen terug op wat de gemeente heeft bereikt in 2017.

Leefkwaliteit
Het college blikt in z’n laatste Gemeenterekening – op 21 november is de gemeenteraadsverkiezing van de nieuwe gemeenteraad van Groningen – niet alleen terug op 2017 maar op de gehele collegeperiode. “We hebben de afgelopen vier jaar geïnvesteerd in het verkleinen van de verschillen in leefkwaliteit tussen de wijken.”, aldus B&W in de Gemeenterekening.

Het college stipt bijvoorbeeld de toegenomen werkgelegenheid (4000 extra arbeidsplaatsen en 800 nieuwe bedrijven in 2017) en het gebiedsgerichte werken (samenwerken met bewoners en andere partijen in de wijken) aan en de ontwikkelingen in de aantrekkende woningmarkt (versnelling in de woningbouwprojecten en gebiedsontwikkeling in de stad).

Financiële risico’s
De accountant van de gemeente gaf vorig jaar geen goedkeurende verklaring bij de Gemeenterekening. Nu wel. “Er is hard gewerkt aan een flink aantal verbeteringen in zowel het sociale-, ruimtelijke- als bedrijfsvoeringsdomein”, aldus de accountant. Ook het weerstandsvermogen ligt de komende jaren (2018 tot en met 2021) boven het streven van 100%. Dit betekent dat de gemeente goed in staat is om financiële risico’s op te vangen.

Mogelijk dat fracties tijdens deze vergadering nog moties met wensen voor het college in stemming laten brengen. Aan het eind van deze ‘Rekeningraad’ is het de bedoeling dat de raad de Gemeenterekening vaststelt. Hiermee geeft de raad invulling aan zijn controlerende taak van het gemeentelijke beleid en de resultaten.

Voorafgaande aan deze raadsvergadering zijn er nog twee raadscommissievergaderingen waarin raadsvoorstellen en collegebrieven worden besproken. De eerste van deze vergaderingen begint al om 10.00 uur. Op verzoek van Stad en Ommeland gaat het dan ook over Kids United, een voetbalclub voor kinderen met een handicap. Kids United loopt tegen een aantal zaken aan waar deze fractie zich zorgen over maakt.

Iederz
Verder gaat het over de plannen om de Groningse sociale werkvoorziening Iederz te verplaatsen van de locatie aan de Peizerweg 128 naar een nieuwbouwlocatie aan de Bornholmstraat. Ook op de agenda onder andere de jongerenvoorziening Campus Diep van Stichting Het Kopland en gevolgen van de gestegen bouwkosten voor bijvoorbeeld de woningmarkt in Groningen.

Om 13.00 uur begint de tweede raadscommissievergadering. Daarin bespreken de raadsleden onder meer een bespreeknotitie van de raadsleden Benni Leemhuis en Diederik van der Meide over het onderwerp ‘vuurwerk en overlast rondom de jaarwisseling’. Dat is naar aanleiding van de zogeheten expertmeeting in het voorjaar over dit onderwerp met vertegenwoordigers van onder meer politie, brandweer en GGD. De uitkomsten van het debat over de 14 vragen uit de notitie kan de burgemeester meenemen in de voorbereiding op de komende jaarwisseling.

Andere onderwerpen in deze vergadering zijn de Aanpak Ring West, het inrichtingsplan voor de vaste Kattenbrug en het ontwerp van de Sint Jansstraat en een autotunnel op de Eikenlaan onder de Slimme Fietsroute door die door park Selwerd loopt.

Live

Al deze 3 vergaderingen zijn in het stadhuis op de Grote Markt. De 2 raadscommissievergaderingen zijn in de oude raadzaal, de raadsvergadering over de Gemeenterekening 2017 is in de nieuwe raadzaal. Alle vergaderingen zijn openbaar en dus vanaf de publieke tribune te volgen. Thuis live meekijken kan ook via https://groningen.raadsinformatie.nl/. Hier zijn ook de volledige agenda’s en alle vergaderstukken te bekijken.

Eén gedachte over “Voorstellen Verkeersmaatregelen Eikenlaan in Raadscommissie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *