Noorderhaven, wijkvernieuwing en betere Groningse lobby in Den Haag

De aanpak van de Noorderhaven waarbij er alleen varende schepen mogen liggen. Een betere Groningse lobby in Den Haag en Brussel. En investeringen in muziekcentrum De Oosterpoort. Dat zijn drie onderwerpen die woensdag 7 februari aan de orde komen in commissies van de Groningse gemeenteraad. Er zijn woensdag drie raadscommissies. Ze zijn openbaar en dus vrij toegankelijkheid. Deze vergaderingen zijn ook live online te volgen via groningen.raadsinformatie.nl. Daar zijn ook de volledige agenda’s van deze vergaderingen te vinden en de raadsvoorstellen en collegebrieven die aan de orde komen.

Groningse lobby


De eerste raadscommissie is Financiën en Veiligheid die om 13.00 uur begint. Daar wordt onder meer het verloop van de jaarwisseling in de gemeente besproken. Over het algemeen lijkt alles goed gegaan te zijn. Verder gaat het over versterking van de Groningse lobby in Den Haag en Brussel. “De afgelopen jaren wordt een versteviging van de inzet op lobby door veel gemeenten steeds meer als noodzakelijk gezien”, aldus burgemeester en wethouders. “Wij zien deze noodzaak ook, zeker omdat juist Groningen in Den Haag nog vaak als “ver weg’ wordt ervaren.”

’s Middags vanaf 16.30 uur vergadert de raadscommissie Onderwijs en Welzijn. Dan gaat het onder meer over muziekcentrum De Oosterpoort. Het college heeft ervoor gekozen dat er binnen 10 jaar een nieuwe Oosterpoort komt op een nieuwe locatie. Tot die tijd blijft de huidige locatie in stand. Wel moeten er dan een aantal noodzakelijke investeringen gebeuren. Zoals maatregelen tegen geluidsoverlast voor de omgeving en brandveiligheidsmaatregelen. De raad wordt gevraagd om daar ruim 3,3 miljoen euro voor uit te trekken. Verder wil het college drie ton om nieuwe huisvesting voor De Oosterpoort te zoeken.

De commissie bespreekt verder het raadsvoorstel ‘Voor alle jongen kinderen gelijke kansen’ over het voorschoolse aanbod voor kinderen. Het college wil zoveel mogelijk peuters een kwalitatief hoogwaardig voorschools aanbod bieden om achterstand op de basisschool te voorkomen. Ander onderwerp is beschermd wonen en opvang. De raadsleden bespreken de veranderingen die hier gaande zijn.

Noorderhaven
’s Avonds om 20.00 uur begint de raadscommissie Ruimte en Wonen. Dan staat onder meer de stand van zaken van de aanpak van de Noorderhaven op de agenda. Volgens de Watervisie moet de Noorderhaven worden behouden als “dynamische haven” voor varende woonschepen. “Daarnaast maken we de haven bereikbaarder en toegankelijker”, aldus B&W. “De Noorderhaven is uitsluitend bedoeld voor varende schepen.” Voor dit onderwerp heeft een aantal inwoners zich als inspreker aangemeld.

Betaalbare woningen
Verder bespreekt de commissie de plannen voor de wijkvernieuwing in de wijken Selwerd, Indische Buurt/De Hoogte, Beijum en De Weijert-Noord. Doelen zijn onder meer leefbare wijken met gezonde, weerbare bewoners, betaalbare woningen en een duurzaam woningbestand Ook aan de orde: de wijkontwikkeling van de Oosterparkwijk. Het college vraagt de raad om 3,5 miljoen euro voor de aanpak van het oude schoolgebouw aan de Heesterpoort 1, de voormalige S. van Hasseltschool. Dit gebouw is bedoeld voor de permanente huisvesting van het WIJ-team Oosterpark.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *