Gemeenteraad over opknappen stadhuis, aardbevingen en fietsbeheer

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-1Moet het stadhuis een ontmoetingsplaats voor de Stadjers worden met een stadscafé of kunstruimte? Het stadhuis op de Grote Markt heeft een opknapbeurt nodig, maar hoe ingrijpend moet het ‘Huis van de Stad’ op de schop? De revitalisering van het stadhuis is één van de onderwerpen waarover de Groningse gemeenteraad woensdag 28 september debatteert.

Andere onderwerpen voor de eerste raadsvergadering na het zomerreces zijn de aardbevingen, het fietsbeheer in de Stad en een plan voor een zogeheten vrijwilligersmakelaar voor de Groningse sportverenigingen. Deze openbare raadsvergadering begint om 16.30 uur in het stadhuis en is ook online live te volgen en later terug te zien via www.groningen.nl/gemeenteraad. Op deze website zijn de volledige agenda en alle vergaderstukken te bekijken.

Stadscafé
De elf politieke partijen in de Groningse gemeenteraad kunnen tijdens de vergadering aangeven hoe zij tegen het proces voor de komende opknapbeurt van het stadhuis aankijken. De revitalisering van het ‘Huis van de Stad’ kan volgens het college van burgemeester en wethouders op verschillende manieren gebeuren: alleen minimale aanpassing, een make-over of zelfs complete vernieuwing. In dat laatste scenario wordt het stadhuis ook een ontmoetingsruimte. Dat kan betekenen dat er bijvoorbeeld een stadscafé in komt, zoals bij sommige andere gemeenten. Maar een openbare tentoonstellingskamer of kunstruimte kan ook.

45 raadsleden
Het stadhuis heeft hoe dan ook een grondige opknapbeurt nodig. Het gaat in ieder geval om het wegwerken van achterstallig onderhoud. Verder kan het duurzamer. Het gebouw moet verder sowieso een raadzaal krijgen waar na de gemeenteraadsverkiezingen in november 2018 45 raadsleden kunnen vergaderen. Nu heeft de nieuwe raadzaal nog 39 plaatsen. Omdat de gemeente Groningen de grens van 200.000 inwoners heeft gepasseerd, komen er zes raadszetels bij. Dit is de eerste discussie over de revitalisering. Aan het eind van dit jaar komt het college met een definitieve opdracht voor het ‘nieuwe’ stadhuis. Daar beslist de gemeenteraad begin 2017 over.

Fietsverkoop
Ook op de agenda: de aanbesteding van het fietsbeheer in de stad, dat nu door WerkPro gebeurt. Het college wil onder meer het gastheerschap bij het fietsbeheer een nieuwe impuls geven. De raad kan z’n zegje doen over hoe de gemeente van plan is die aanbesteding te gaan doen. B&W willen bijvoorbeeld maximaal twee van de drie ‘kavels’ (station Europapark, stallingen binnenstad en het stationsgebied, inclusief de fietsopvang en fietsverkoop) aan dezelfde partij overlaten. Dit om kleinere organisaties een kans te geven en om de onderlinge scherpte erin te houden. Sommige fracties hebben al gezegd vraagtekens te hebben bij de noodzaak van aanbesteding.

Schadebetaling
De aardbevingen staan ook weer op de agenda. De raad bespreekt de reactie van B&W op een notitie van de Nationaal Coördinator Hans Alders over de actualisatie van het ‘Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’ voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek. Volgens B&W is er inmiddels een groot aantal stappen gezet. Zo is de tijdelijke waardevermeerderingsregeling verbreed en zijn er onafhankelijke arbiters die een bindende uitspraak kunnen doen over complexe schadedossiers. “Het kon minder”, aldus het college, dat verder nog wel wensen heeft. Zo moet de NAM op afstand: “In het gehele proces van schadebeoordeling en -afhandeling moet de NAM geen inhoudelijke rol spelen, slechts als financier van de schadebetaling.”

Het college vindt ook dat het huidige systeem van schadeherstel beter kan. “Geld dat nu in het proces wordt gestoken, kan worden ingezet voor schadeherstel en compensatie: een ruimhartiger herstel en minder gedoe. Dit draagt dan weer bij aan sneller herstel en aan het doel om vertrouwen terug te krijgen.” De Nationaal Coördinator Alders heeft eerder deze maand zijn nota toegelicht. Tijdens de raadsvergadering kunnen de politieke partijen vertellen wat ze van de nota van Alders en de reactie van het college vinden.

Vrijwilligersmakelaar

Verder beslist de raad over een initiatiefvoorstel van de VVD en D66 over vrijwilligerswerk in de sport op de agenda. Dit plan steunt het burgerinitiatief van Stadjer Patrick Kampherbeek om als vrijwilligersmakelaar de verbinder en aanjager te zijn tussen wijken en sportverenigingen als het gaat om vrijwilligerswerk. De vrijwilligersmakelaar brengt de vrijwilligersvraag per sportvereniging in kaart en kijkt hoe potentiële vrijwilligers het beste kunnen worden benaderd en begeleid. Tot nu toe heeft de vrijwilligersmakelaar 45 vrijwilligersvacatures in beeld gebracht en zijn er tien vrijwilligers vanuit de bijstand actief bij sportverenigingen. Het initiatiefvoorstel vraagt om 40.000 euro voor een proef van een jaar. Het college heeft al aangegeven enthousiast te zijn en dat geld ter beschikking te stellen voor uitvoering van de proef.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *