Eén miljoen voor vernieuwde onderwijsprojecten in Groningen

Innovatie ateliers stimuleren vernieuwing en samenwerking onderwijs

bisschop bekkersschool - siruusstraat-1

Voor innovatieve projecten in het onderwijs is in 2016 één miljoen euro beschikbaar. Voorwaarde voor toekenning van een bijdrage vanuit de gemeente is dat het om een breed gedragen project gaat en dat het onderwijsveld hier zelf ook financieel aan bijdraagt. De geselecteerde projecten zijn voor het merendeel voortgekomen uit de onderwijs innovatie ateliers. Op deze bijeenkomsten kon het onderwijsveld thema’s pitchen waar ze graag mee aan de slag willen. Het gaat o.a. om projecten voor het versterken van ouderbetrokkenheid; talentontwikkeling; programmeren in de klas; een academische onderwijswerkplaats en een gezonde school.

actualiteitendebat zorg -50Wethouder Onderwijs Ton Schroor: “Als het gaat om vernieuwingen in het onderwijs is het belangrijk om aan te sluiten bij de behoeften en initiatieven vanuit het onderwijsveld zelf. Als gemeente kunnen we ideeën stimuleren en ondersteunen. Maar om het tot een succes te maken is het essentieel dat er binnen het onderwijs een breed draagvlak is voor een idee en dat de betreffende instellingen zich hier ook financieel aan verbinden. Zo werken we samen aan een duurzame onderwijstoekomst voor alle leerlingen in de stad.”

In 2013 hebben de gemeente Groningen en het onderwijsveld, van kinderopvang tot universiteit en alles wat er tussen zit, het College van Onderwijs opgericht en het Groninger Onderwijspact gesloten. Hierin zijn vijf ambities geformuleerd: De basis op orde; Een leven lang leren; Onderwijs leidt op voor de arbeidsmarkt; Toekomstbestendig onderwijs en Brede vorming.

De projecten, die voortgekomen zijn uit de innovatie ateliers, dragen bij aan het realiseren van deze ambities en worden gefinancierd uit de in het coalitieakkoord gereserveerde intensiveringsmiddelen  ‘leren’ ter hoogte van één miljoen euro.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.