Windenergie onmisbaar, maar wel ten goede voor Stadjers

windmolens-1Het college van B&W heeft een besluit genomen over de uitgangspunten voor windenergie in Groningen. De gemeente had al de ambitie om grootschalige windenergie op te wekken binnen de gemeentegrenzen; het huidige besluit heeft vooral betrekking op de route waarlangs dat doel bereikt zal worden. De gemeente wil van begin af aan samen met bewoners, bedrijven en partners plannen maken. Stadjers moeten zich eigenaar kunnen voelen van nieuwe duurzame energieprojecten zoals windenergie.

Groningen heeft in 2011 een vergaande energiedoelstelling omarmd.  De gashoofdstad van Europa wil al in 2035 energieneutraal zijn. Windenergie is daarbij onmisbaar; het draait om een bewezen techniek die ook nog een financieel interessant rendement oplevert. Het is dan wel van belang dat de opbrengsten zoveel mogelijk ten goede komen aan de stad. Als de lusten en de lasten van windmolens op een eerlijke manier kunnen worden verdeeld, geldt wind als een niet te missen kans.

Wat ‘eerlijk’ in de praktijk precies betekent, staat nog niet vast. Hoeveel windmolens er precies komen, van welke afmetingen en op welke locaties? Dat zal de uitkomst moeten worden van een goed gesprek met de stad en de gemeenteraad. Uitgangspunt is wel dat de gemeente de windturbines zorgvuldig zal inpassen in de omgeving en dat opbrengsten eerlijk worden verdeeld.

De gemeente wil de plannen samen met de provincie verder uitwerken. Formeel biedt de provinciale omgevingsvisie nu nog geen mogelijkheid voor windmolens hoger dan 15 meter in de stad. De provincie geeft wel aan open te staan voor nieuwe initiatieven en deze samen met medeoverheden verder te brengen. Met het collegebesluit wordt daar nu op ingespeeld.

De uitgangspunten worden aan de raad ter besluitvorming aangeboden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *