Groningen neemt eerste warmtenet in gebruik

van links naar rechts: Dick Takkebos (directeur Warmtestad), Paul van der Wijk (College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen, Mattias Gijsbertsen (wethouder Duurzaamheid gemeente Groningen) en Riksta Zwart (Directeur Waterbedrijf Groningen).

Vanmorgen is de tijdelijke opwekinstallatie van het eerste warmtenet in Groningen op het Zernike Campus in gebruik genomen. De officiële handeling werd verricht door Warmtestad, De Hanzehogeschool, Waterbedrijf Groningen en de Groninger wethouder Mattias Gijsbertsen. De Hanzehogeschool wordt hierop als eerste aangesloten, het Avebe Innovatiecentrum volgt daarna. Warmtenet Noordwest is dan officieel in bedrijf. Het net gaat de komende jaren Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen duurzame warmte leveren als vervanging voor aardgas. Lees verder

Tijdelijke warmtecentrale Zernike

De geothermieplannen in Groningen-Noordwest mochten geen doorgang vinden en dat heeft de stad Groningen de nodige miljoenen gekost. Sterker nog, een slecht voorbeeld als je als Groningen gelijktijdig roept de transitieprovincie van Nederland te willen zijn. Soms vraag je je dan ook wel eens af weten ze in Groningen wel waar men mee bezig is. Er wordt nu gezocht naar een duurzaam alternatief dat de bedrijven en woningen van Zernike, Paddepoel en Selwerd in de toekomst moet gaan verwarmen. Lees verder

Welke bron gaat Paddepoel en omgeving verwarmen

Welke bron gaat bedrijven op Zernike en de 10.000 huishoudens in Paddepoel, Selwerd en omgeving in de toekomst verwarmen? Inmiddels is Warmtestad gestart met het onderzoek naar een geschikt alternatief voor geothermie, dat in november 2017 ‘on hold’ is gezet en inmiddels de nodige miljoenen heeft gekost.

Er wordt nu een ‘longlist’ gemaakt met allerlei opties als bron voor het warmtenet in de noordelijke wijken van Groningen. Lees verder

Windenergie onmisbaar, maar wel ten goede voor Stadjers

windmolens-1Het college van B&W heeft een besluit genomen over de uitgangspunten voor windenergie in Groningen. De gemeente had al de ambitie om grootschalige windenergie op te wekken binnen de gemeentegrenzen; het huidige besluit heeft vooral betrekking op de route waarlangs dat doel bereikt zal worden. De gemeente wil van begin af aan samen met bewoners, bedrijven en partners plannen maken. Stadjers moeten zich eigenaar kunnen voelen van nieuwe duurzame energieprojecten zoals windenergie. Lees verder

Groningen Eemshaven – Energiecentrale RWE

nederland 2016, eemshaven, energiecentrale, synergieweg

In de Groningse Eemshaven heeft RWE in 2015 een nieuwe ultramoderne energiecentrale met een vermogen van 1.560 megawatt in bedrijf gesteld. Op 24 augustus 2011 vernietigde de Raad van State, na bezwaren van milieuorganisaties, de Natuurbeschermingswetvergunning die aan energiebedrijf RWE was afgegeven. Nadat RWE op 23 maart 2012 een nieuwe aanvraag met een aanvullende onderbouwing had ingediend, hebben de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe op 19 juni 2012 opnieuw een vergunning verleend voor de Natuurbeschermingswet. Lees verder