Max van den Berg ereburger stad Groningen

politiek-afscheid max van den berg-ereburger groningen-3Burgemeester Peter den Oudsten heeft vanmiddag,30 maart, commissaris van de Koning de heer Max van den Berg tot Ereburger van de stad Groningen benoemd. Hij deed dit door de heer Van den Berg in te schrijven in het Gulden Boek van de stad Groningen. De inschrijving vond plaats tijdens de bijzondere Statenvergadering voor het afscheid van de heer Max van den Berg als commissaris van de Koning in de provincie Groningen.

De tekst in het Gulden Boek luidt als volgt:

“Max van den Berg heeft zich als wethouder van de stad Groningen en als Commissaris van de Koning(in) in de provincie Groningen bijzonder ingezet voor de Groninger samenleving. Als geen ander werd hij de afgelopen jaren het boegbeeld van de bestuurlijke strijd tegen de maatschappelijke, logistieke en psychische gevolgen van de gaswinning in het Noorden. Hij doorliep een imposante bestuurlijke carrière. In 1970 werd hij op 24-jarige leeftijd wethouder van de gemeente Groningen. Onder zijn leiding veranderde de verkeersinfrastructuur van de stad ingrijpend. Max van den Berg denkt en handelt toekomstgericht: de rode draad in zijn loopbaan.

Alle foto’s van het afscheid van Max van den Berg: klik hier

Voor de Groningers is hij van bijzondere betekenis geweest. Hij heeft met zijn bindend vermogen velen geïnspireerd en toonde grote maatschappelijke betrokkenheid bij nationale en internationale vraagstukken. De gemeente Groningen is hem daarvoor veel dank verschuldigd.”

Het Ereburgerschap van de stad Groningen wordt toegekend wegens ‘buitengewone verdienste, al dan niet belangeloos, voor de stad en haar inwoners gedurende een lange reeks van jaren.’ Sinds 2004 zijn als Ereburger ingeschreven in het Gulden Boek mevrouw Annie Tak, de heer Dick Leutscher, de heer Hans Alders, de heer Jacques Wallage, koning Willem-Alexander en koningin Máxima ter gelegenheid van hun eerste bezoek op 28 mei 2013 als koningspaar aan de stad Groningen. De meest recente inschrijving betreft de heer Frits van der Heide (2015).

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.