Kunstwerken bij rotondes N361 feestelijk geopend 

Een kerk of steenfabriek in Mensingeweer, een ode aan de rode baksteen in Wehe-den Hoorn en bomen van cortenstaal in Leens. Wie wel eens over de provinciale weg N361 rijdt tussen Groningen en Lauwersoog, kan de kunstwerken bij de rotondes niet zijn ontgaan. Gedeputeerde Johan Hamster opende de iconische en typisch Groningse beelden vrijdag 31 mei bij de rotonde ter hoogte van Mensingeweer. Lees verder

Rotondes provinciale weg richting Leens in Groningen voorzien van bijzondere kunst 

Een verwijzing naar de Groninger kerken, de Groninger baksteen, de Amsterdamse school en kunstenaarsvereniging ‘De Ploeg’. Bij de rotondes langs de provinciale weg bij Leens, Wehe-den Hoorn en Mensingeweer in Groningen zijn kunstwerken gerealiseerd die verwijzen naar het gebied en de historie hiervan.  De kunstwerken zijn met betrokkenheid uit de omliggende dorpen tot stand gekomen. Lees verder

Onderzoek naar samenstelling van de ondergrond | Beschikbaarheid zoetwater onder druk

Door klimaatverandering staat de beschikbaarheid van zoet water onder druk. Langere periodes met weinig neerslag leiden tot droogte en grotere vraag naar zoet water. Daarnaast zorgt zeespiegelstijging ervoor dat het (grond)water langzaam zouter wordt, ook wel verzilting genoemd. Om te zorgen dat op termijn de natuur, landbouw en bedrijvigheid zo min mogelijk schade ondervinden en voldoende drinkwater beschikbaar is, is kennis van de ondergrond van groot belang. De provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en Waterbedrijf Groningen doen daarom onderzoek naar de ondergrond van de provincie Groningen en de kop van Drenthe. Lees verder

Groninger gedeputeerde Nienke Homan stopt per 1 december

Nienke Homan stopt als gedeputeerde van de provincie Groningen. Na een periode van tien jaar in de provinciale politiek heeft zij besloten per 1 december te vertrekken. Nienke Homan wil haar kennis en ervaring op het gebied van energie, industrie en klimaat nu ook buiten Groningen inzetten. Een bijdrage leveren aan een betere wereld is altijd de motivatie geweest voor Homan. “Dat ik de laatste bijna zeven jaar als gedeputeerde namens GroenLinks heb mogen bijdragen aan de waterstofeconomie en een nieuw perspectief voor Groningen was natuurlijk geweldig.” licht Homan toe. Lees verder

Meer bos, bomen en groen in Groningen | Waar staan al die bomen?

In strijd tegen klimaatverandering wil de Nederlandse overheid binnen tien jaar 37.000 hectare aan bomen bijplanten. De provincie Groningen staat één na laagste in het rijtje hectares bomen in Nederland. Zo’n 7.100 honderd hectare. Gelderland staat op nummer één met 97.690 hectare. De provincie Groningen maakt middels het uitvoeringsprogramma Bos en Hout 2021-2030 bekend de komende tien jaar 750 hectare extra groen aan te leggen. Ongeveer vijftig procent gaat bestaan uit nieuw bos.  Lees verder

Uitbreiding Eemshaven in Oostpolder door gebiedsontwikkeling

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland hebben het voornemen om de Eemshaven uit te breiden door een bedrijventerrein te ontwikkelen in de Oostpolder. Hiermee willen provincie en gemeente vooral werkgelegenheid creëren. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland hebben vandaag besloten om te starten met de uitwerking van een masterplan voor de Oostpolder. Lees verder

Dollar de belangrijkste pleisterplaats voor de Zwarte ruiter

fiemel, dallingeweersterweg, punt van reide, zwarte ruiter te midden van bonte strandloper, zwarte ruiter en goudplevier

Het water in de Dollard bevat nog steeds te veel slib. Hierdoor zijn er te weinig algen, en daarmee te weinig voedsel in het ecosysteem. Ook hebben vogels, bodemdieren en vissen te weinig geschikte leefgebieden. Door de versnelde zeespiegelstijging kunnen deze problemen toenemen. Toch is er ook goed nieuws. Met de projecten van het programma Eems-Dollard 2050 (ED2050) ontstaan nieuwe leefgebieden, zoals kwelders, broedeilanden en getijdenpoelen. Lees verder

Brugdeel langste fiets/wandelbrug tussen Blauwestad en Winschoten vannacht geplaatst

Een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers tussen Blauwestad en Winschoten en wordt met een lengte van 800 meter de langste fiets/wandelbrug van Europa.De nieuwe brug voor fietsers en voetgangers zorgt voor de verbinding tussen Blauwestad en Winschoten.

De Blauwe Loper krijgt steeds meer vorm. Vannacht vrijdag 2 op zaterdag 3 oktober 2020 wordt het brugdeel boven de A7 geplaatst. De snelweg is die nacht volledig afgesloten. Het brugdeel is 42 meter lang en weegt 90 ton. Lees verder

Groningen een stukje groener

De komende tien jaar moet er in onze provincie 750 hectare groen bij komen. Daarbij gaat het om bos, bomen langs wegen, houtsingels en meer groen op erven en industrieterreinen.  Meer groen draagt bij aan de klimaatadaptatie, de economie, de inrichting van de omgeving, de biodiversiteit en de leefbaarheid. Voor de komende vier jaar is er € 500.000 beschikbaar voor groen; voor de periode erna wordt nog naar financiering gezocht. Lees verder

Aanvullend beleid voor wilde dieren en planten in Groningen

Hoe zorgen we ervoor dat er in Groningen wilde dieren en planten behouden blijven en dat tegelijkertijd schade en overlast wordt voorkomen? Dat staat in de beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 van de provincie, die onder meer een lijst bevat van Groninger soorten en habitats. Op deze lijst staan wilde dieren en planten waar de provincie zich voor inzet. Lees verder