Meer bos, bomen en groen in Groningen | Waar staan al die bomen?

In strijd tegen klimaatverandering wil de Nederlandse overheid binnen tien jaar 37.000 hectare aan bomen bijplanten. De provincie Groningen staat één na laagste in het rijtje hectares bomen in Nederland. Zo’n 7.100 honderd hectare. Gelderland staat op nummer één met 97.690 hectare. De provincie Groningen maakt middels het uitvoeringsprogramma Bos en Hout 2021-2030 bekend de komende tien jaar 750 hectare extra groen aan te leggen. Ongeveer vijftig procent gaat bestaan uit nieuw bos. 

We weten inmiddels al lang dat de aarde op warmt door de grote hoeveelheden CO2 in de lucht. Bomen zijn dol op broeikasgas die door vliegtuigen, veeteelt en energiecentrales worden uitgestoten. Bomen zuigen CO2 uit de atmosfeer en slaan het op om te kunnen groeien. Reden dat de Europese Unie in haar Green Deal heeft aangekondigd om voor 2030 minsten drie miljard extra bomen aan te planten. 

Groene landschapselementen

Naast de vijftig procent bos worden er in de provincie Groningen ook groene landschapselementen, zoals houtsingels, groen langs wegen en paden, bomen en struiken bij bedrijventerreinen en (boeren-)erven aangeplant. Voor de eerste periode van de uitvoering is € 1,4 miljoen beschikbaar. Het uitvoeringsprogramma Bos en Hout is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten, groene gebiedspartners en agrarische collectieven.

Het karakteristieke Groningse landschap

Op een ‘Kansenkaart’ is onderzocht waar bos, bomen en struiken goed passen en kunnen groeien. Hierbij worden de karakteristieke eigenschappen van het Groninger landschap versterkt. Gebieden als de Waddenkust, het grootschalige open gebied van Oldambt en delen van de Veenkoloniën worden meer open gehouden dan delen van Groningen waar al meer bos is. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de gebieden met houtsingels en houtwallen in het Zuidelijk Westerkwartier, het Gorecht en Westerwolde. Hier wordt het groen juist uitgebreid. Vooral bij het aanplanten van landschapselementen worden zoveel mogelijk bomen en struiken gebruikt die van nature in Groningen voorkomen.

Gezonde leefomgeving en klimaat

Bomen en planten leveren een belangrijke bijdrage aan het klimaat, biodiversiteit en een mooie, gezonde leefomgeving. Bomen dragen bij aan het zuiveren van lucht (bijvoorbeeld afvang van fijnstof), klimaatmitigatie (terugdringen van hitte in de bebouwde omgeving), buffering en zuivering van water en een rijk bodemleven. Meer bomen en planten houden meer CO2 vast en dragen op die manier bij aan de doelen uit de Klimaatagenda.

Extra bomen planten garandeert niet tot minder CO2 in de lucht. Dit hangt af van de plek waar ze terechtkomen. In de ANWB kampioen van deze maand wordt gesproken over een situatie in Schotland waar heidevelden beplant werden met duizenden berken en zilversparren met als resultaat nul CO2 winst. Reden: ook de bodem van natte natuurgebieden houdt broeikasgassen vast. De extra CO2 -opslag die in de boomstammen er bijkomt, gaat verloren aan de onderkant door het verdrogen van de grond.

Meer bos meer natuur en meer ruimte voor recreatie!  dus

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *