Samenwerking Noordelijk Belastingkantoor ondertekend

Vanmiddag ondertekenden bestuurders Ton Schroor, Bé de Winter, Eisse Luitjens en Jan Batelaan* de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van het Noordelijk Belastingkantoor. In de GR leggen de gemeente Groningen en de drie noordelijke waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân de afspraken vast over hun samenwerking in deze nieuwe belastingorganisatie, die nu officieel is opgericht. De ondertekening vond plaats in het pand aan de Trompsingel 29 in Groningen, waar het kantoor gehuisvest gaat worden. Lees verder

WOZ waarde 2017 in Groningen online te controleren

groningen-paddepoel-grote beerstraat-zon woningen (3 van 3)

copyright: focusgroningen

De gemeente Groningen stelt 42.000 huiseigenaren in staat om de voorlopige WOZ-waarde 2017 zelf online te controleren. Vanaf 13 september tot en met 2 oktober kan op een speciale website met DigiD worden ingelogd. De eigenaar kan zien hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen. Verkeerde of onvolledige gegevens kunnen worden aangepast en automatisch doorgestuurd.
Lees verder

Gemeentelijk loket Belastingen verhuist naar Harm Buiterplein

groningen-europark-opening harm buiterplein-17Het loket Belastingen van de Gemeente verhuist van de Kreupelstraat naar het Harm Buiterplein. Vanaf dinsdag 6 mei kunnen Burgers en bedrijven kunnen vanaf 6 mei op de nieuwe locatie terecht voor betalingsregelingen, aanvragen van kwijtschelding en vragen over gemeentelijke belastingen. Lees verder

Belastingspreekuur bij de SP Boteringestraat

groningen-centrum-boteringestraat-sp kantoor-1In de maanden februari en maart houdt de Hulpdienst van SP afdeling Groningen extra belastingspreekuren. Op de maandag- en donderdagavond kunnen mensen die hulp willen bij het invullen van hun belastingformulieren bij de SP terecht. De spreekuren vinden plaats in het SP pand aan de Nieuwe Boteringestraat 74, tussen 19:00 en 20:30 uur. Lees verder

Gemeente belastingaanslag naar 95.000 huishoudens

Stripmuseum DonaldDuck-1441Op zaterdag 25 januari ontvangen ongeveer 95.000 huishoudens de jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslag in de bus. Zij betalen in elk geval afvalstoffenheffing.

Huiseigenaren krijgen daarnaast een aanslag voor de onroerendezaakbelasting (OZB) en rioolheffing. Lees verder