Samenwerking Noordelijk Belastingkantoor ondertekend

Vanmiddag ondertekenden bestuurders Ton Schroor, Bé de Winter, Eisse Luitjens en Jan Batelaan* de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van het Noordelijk Belastingkantoor. In de GR leggen de gemeente Groningen en de drie noordelijke waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân de afspraken vast over hun samenwerking in deze nieuwe belastingorganisatie, die nu officieel is opgericht. De ondertekening vond plaats in het pand aan de Trompsingel 29 in Groningen, waar het kantoor gehuisvest gaat worden.

 * Ton Schroor is wethouder van de gemeente Groningen, Bé de Winter, Eisse Luitjens en Jan Batelaan zijn bestuursleden van respectievelijk Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. 

Vanaf 1 januari 2018 gaat het Noordelijk Belastingkantoor voor zijn oprichters de gemeentelijke en waterschapsbelastingen heffen en innen en de Wet WOZ uitvoeren. Vanaf 2019 kan het kantoor ook andere gemeenten in Noord-Nederland faciliteren.

Aanslagbiljet

Inwoners van de gemeente Groningen krijgen straks van het Noordelijk Belastingkantoor één gecombineerd aanslagbiljet voor alle waterschaps- en gemeentelijke belastingen. De inwoners van het werkgebied van de waterschappen buiten de gemeente Groningen krijgen vanaf 2018 hun aanslag waterschapsbelastingen van het Noordelijk Belastingkantoor.

Voordelen van de samenwerking

De samenwerking levert de oprichters een forse besparing op: op jaarbasis 1,9 miljoen euro. Door de krachten te bundelen kan straks meer kwaliteit geboden worden en biedt de nieuwe organisatie voor medewerkers meer ontwikkelingsmogelijkheden.

Bouwen aan een nieuwe organisatie

De gemeente, de waterschappen en Hefpunt (de huidige uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen) werken op dit moment aan de opbouw van de nieuwe organisatie. Alle belastingmedewerkers van Hefpunt en de gemeente Groningen gaan mee naar het Noordelijk Belastingkantoor.

Foto: Henk Tammens Gemeente Groningen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *