Groninger wethouder Ton Schroor blij met overname werkzaamheden TSN

AtHomeFirst en NOVO nemen werkzaamheden TSN over

actualiteitendebat zorg -53De curatoren van het failliete TSN Begeleiding hebben de gemeente Groningen verzocht medewerking te verlenen aan de inzet van AtHomeFirst en NOVO als onderaannemer voor de uitvoering van de overeenkomst van het failliete TSN Begeleiding B.V. in Groningen. Met dit voorstel is de continuïteit van de ondersteuning aan cliënten gewaarborgd en blijven daarnaast de bestaande ‘koppeltjes’ van medewerkers en cliënten, alsook de werkgelegenheid van de huidige medewerkers zoveel als mogelijk in stand. De gemeente heeft om deze reden meegewerkt aan het verzoek van de curatoren.

Wethouder Zorg Ton Schroor: “Na een intensieve periode, waarin we met z’n allen keihard gewerkt hebben, ben ik blij dat we met AtHomeFirst en NOVO de ondersteuning van onze cliënten nu geborgd hebben en dat dit besluit op een breed draagvlak kan rekenen. Lees verder