Groninger wethouder Ton Schroor blij met overname werkzaamheden TSN

AtHomeFirst en NOVO nemen werkzaamheden TSN over

actualiteitendebat zorg -53De curatoren van het failliete TSN Begeleiding hebben de gemeente Groningen verzocht medewerking te verlenen aan de inzet van AtHomeFirst en NOVO als onderaannemer voor de uitvoering van de overeenkomst van het failliete TSN Begeleiding B.V. in Groningen. Met dit voorstel is de continuïteit van de ondersteuning aan cliënten gewaarborgd en blijven daarnaast de bestaande ‘koppeltjes’ van medewerkers en cliënten, alsook de werkgelegenheid van de huidige medewerkers zoveel als mogelijk in stand. De gemeente heeft om deze reden meegewerkt aan het verzoek van de curatoren.

Wethouder Zorg Ton Schroor: “Na een intensieve periode, waarin we met z’n allen keihard gewerkt hebben, ben ik blij dat we met AtHomeFirst en NOVO de ondersteuning van onze cliënten nu geborgd hebben en dat dit besluit op een breed draagvlak kan rekenen. Het voorstel van de curatoren over de inzet van AtHomeFirst en NOVO is ook voorgelegd aan de leden van de FNV en een zeer ruime meerderheid staat hier positief tegenover. Voor veel cliënten en medewerkers komt hiermee een einde aan een onzekere periode”.

De overeenkomst is afgesloten met de curatoren in hun hoedanigheid van curator in het faillissement van TSN Begeleiding B.V. die AtHomeFirst en NOVO vanaf 25 april 2016 als onderaannemers zullen inzetten voor de uitvoering van de dienstverlening.

De cliënten zullen zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden over de nieuwe situatie en het belteam van de gemeente Groningen (050-3678888) blijft beschikbaar om cliënten daar waar nodig bij te staan. Daarnaast blijft de gemeente Groningen sectorbreed steekproefsgewijs controleren of de ondersteuning geleverd wordt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *