College Groningen presenteert begroting 2017: investeren en hervormen

20 miljoen voor nieuwe ambities in Groningen

ton-schroor-1

Investeren en hervormen. Doorgaan op de ingeslagen weg. Dat is het motto voor de begroting van het college van de gemeente Groningen voor 2017. Wethouder Financiën Ton Schroor: ‘We zetten komend jaar  logische, maar noodzakelijke stappen in onze dynamische stad. Een stad die het goed doet en zich onderscheidt. Waar de economie groeit en woningmarkt volop draait. Maar waar we natuurlijk ook zorgen hebben. In lijn met het coalitieakkoord werken we hierbij niet alleen; samenwerken met de stad staat hoog in het vaandel.’ Lees verder

Begroting Groningen 2015 bereikt grens 1 miljard : Ambitieus en realistisch

groningen-centrum-politiek-coalitieakkoord groningen-1Samenwerken is hèt sleutelwoord voor deze collegeperiode. Als gemeente samen met Stadjers, ondernemers, bedrijven, instellingen en al die andere partners werken aan de ontwikkeling van Stad en regio. Het college van B&W van Groningen toont hierbij stevige ambities en laat met de gemeentebegroting 2015 zien dat deze steunen op een realistisch financieel fundament. Deze eerste begroting sinds het sluiten van het coalitieakkoord ‘Voor de verandering’ laat voor deze collegeperiode een sluitend financieel perspectief zien, heeft voldoende weerstandsvermogen en geeft ruimte om te intensiveren en investeren. Bijvoorbeeld in de Vernieuwing van het Sociale Domein. Lees verder

Stad financiëel op orde in begroting 2014

begroting‘Oplossingen met meer draagvlak’

De nieuwe bestuursstijl van het college; eerder betrekken van de gemeenteraad en maatschappelijke partners bij het opstellen van de begroting, heeft effect. Voor een aantal in de Voorjaarsnota voorgestelde bezuinigingen stelt het college nu oplossingen voor die kunnen rekenen op meer draagvlak. Lees verder