College Groningen presenteert begroting 2017: investeren en hervormen

20 miljoen voor nieuwe ambities in Groningen

ton-schroor-1

Investeren en hervormen. Doorgaan op de ingeslagen weg. Dat is het motto voor de begroting van het college van de gemeente Groningen voor 2017. Wethouder Financiën Ton Schroor: ‘We zetten komend jaar  logische, maar noodzakelijke stappen in onze dynamische stad. Een stad die het goed doet en zich onderscheidt. Waar de economie groeit en woningmarkt volop draait. Maar waar we natuurlijk ook zorgen hebben. In lijn met het coalitieakkoord werken we hierbij niet alleen; samenwerken met de stad staat hoog in het vaandel.’

 Stad vandaag en morgen
Investeren in de economische ontwikkeling van de stad blijft van het grootste belang. Het bevorderen van de werkgelegenheid, zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt, heeft prioriteit. Dat betekent versterking van de driehoek economie-onderwijs-arbeidsmarkt.

Er wordt ook gekeken naar de stad van morgen: The Next City en daarnaast specifiek de binnenstad. Schroor: ‘Samen met inwoners geven we vorm aan de verandering en groei die zich op allerlei vlakken voor doet. Deze gezamenlijke visie voor The Next City met een investeringsagenda moet begin volgend jaar klaar zijn.’

Investeren
De ambities die twee jaar geleden in het coalitieakkoord zijn vastgesteld, zijn er nog steeds. Er wordt geïnvesteerd in de wijken, in het bijzonder het gebiedsgericht werken.

Ook is er 9 miljoen voor de vernieuwing in de zorg, waaronder de ontwikkeling van de WIJ-teams, de transformatie in de zorg en het voorzetten van de innovatieateliers.

Schoor: ‘Belangrijk vind ik ook onze investering van 10 miljoen in stedelijke vernieuwing. Hiervan gaat 2 miljoen naar een een grondig vernieuwing van het Scheepvaartmuseum en ook 2 miljoen naar het cultuurcluster Ebbingekwartier.’

Financiën
Door de gunstige economische situatie is in de gemeente ruimte voor nieuwe ambities. De taakstelling op subsidies komt in 2017 te vervallen en gaat vanaf 2018 van 2 naar 1 miljoen. Ook gaan er extra middelen naar de wijkbudgetten en het gebiedsgericht werken. Tot slot wordt de reservepositie versterkt, tot bijna het gewenste percentage van 100%.

En voor de inwoners van de stad belangrijk: in 2017 blijven de totale woonlasten voor de Stadjers gelijk.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *