Veertig vernieuwde projecten ondersteuning en zorg in Groningen

actualiteitendebat zorg -51Veertig vernieuwende initiatieven van bewoners, zzp-‘ers en organisaties op het gebied van zorg en ondersteuning in de stad. Dat is de opbrengst van het Innovatieatelier, waarbij de gemeente in december 2015 Stadjers de mogelijkheid heeft geboden om hun ideeën te presenteren en toe te lichten. Met behulp van deze initiatieven wil het college van B&W invulling geven aan vernieuwing en diversiteit binnen het sociale domein in de stad. Ook helpen de vernieuwende ideeën de gemeente om de ondersteuning en zorg voor haar inwoners zo laagdrempelig en efficiënt mogelijk te organiseren. Lees verder