Scot Leader te water bij Royal Bodewes Foxhol

Vandaag, 31 mei, weer een dwarsscheepse tewaterlating bij Royal Bodewes in Foxhol. Altijd weer een imposante gebeurtenis. Vooral de vloedgolf die ontstaat op het moment dat het schip in het water glijdt.

Dwarsscheepse tewaterlatingen

Met name scheepswerven in Hoogezand staan bekend om hun ongeëvenaarde vakmanschap in de scheepsbouw. Al eeuwen worden aan het Winschoterdiep schepen gebouwd. De Groninger scheepsbouw vindt haar oorsprong in de turfvaart. Tegenwoordig zijn de werven gespecialiseerd in met name coasters, tankers en cement carriers. Door de ligging van het Winschoterdiep zijn de werven genoodzaakt om schepen dwarsscheeps te water te laten. Alleen bij GS Yards in Waterhuizen vinden langsscheepse tewaterlatingen plaats, waarbij het schip achterwaarts het water in glijdt. Deze manier van te water laten is door het ontbreken van de vloedgolf die het schip teweeg brengt, wel een stuk minder spectaculair. Sinds zomer 2023 maakt GS Yards in Waterhuizen ook weer gebruik van de dwarsscheepse helling aan de afbouwkant van het werfterrein. In de onderstaande agenda wordt bij GS Yard aangegeven of het een dwars- of langszijdse tewaterlating betreft.

Foto’s: Jan Hendrik van der Veen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *