Aanpak kindermishandeling in Groningen wordt effectiever

politiek-matitas gijsbertsen (1 van 1)Nog steeds heeft één kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling. De gemeente Groningen vindt dat onacceptabel en wil dat alle kinderen in de gemeente veilig en positief moeten kunnen opgroeien.

De gemeente Groningen pakt Kindermishandeling gecombineerd aan: repressief, curatief (ingrijpen en goede nazorg) en preventief. De focus ligt op het voorkomen van kindermishandeling en het investeren in het kind en zijn omgeving.

Wethouder Mattias Gijsbertsen: “Er is een veel actievere aanpak nodig om dit complexe probleem aan te pakken. We moeten op verschillende terreinen inzetten. De eerste, belangrijke stap hebben we al gezet: alle medewerkers van de WIJ-teams zijn getraind hoe zij signalen van kindermishandeling kunnen herkennen en hoe zij vervolgens moeten handelen. De volgende stap is dat we alle gemeentelijke medewerkers die contact hebben met kinderen of gezinnen getraind worden. Het herkennen van risicogezinnen en tijdig de-escaleren van problemen zijn essentieel in deze aanpak.”

Daarnaast vindt het college het belangrijk om het brede maatschappelijke debat te initiëren en te voeden. Iedereen in de samenleving kan een aandeel hebben in het voorkomen, signaleren en bestrijden van kindermishandeling. Professionals, burgers, ouders, kinderen en jongeren zelf; het taboe moet doorbroken worden. De effectiviteit van de Groningse aanpak kan vergroot worden door deze samenwerking. Volgend jaar wordt de training aangeboden aan medewerkers van maatschappelijke partners (onderwijs, bibliotheken, sportverenigingen, de Voedselbank, buurthuizen).

De gemeente Groningen is ambassadeur van de Landelijke Taskforce Kindermishandeling in het Noorden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *