Vuile Was manifestatie Paddepoel | “Wat kan jij doen” tegen kindermishandeling

Vandaag, 17 november, vuile was op het winkelcentrum aan de Dierenriemstraat in Paddepoel in Groningen. Stichting Praat was neergestreken voor de Vuile Was manifestatie. Ervaringsdeskundigen vertelden hun eigen geschiedenis en het winkelend publiek werd uitgenodigd om ervaringen te delen. Wist u dat gemiddeld in elke schoolklas één kind zit dat slachtoffer is van mishandeling. Dat is er één te veel. Lees verder

Groningen eerste gemeente met keurmerk kindermishandeling en huiselijk geweld

Groningen ontvangt vandaag, 11 april,  als eerste gemeente in Nederland het Keurmerk Meldcode voor Kindermishandeling en Huiselijk geweld  uit handen van directeur Tea Hol van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK).

Dat betekent dat de gemeente procedures rondom het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling goed op orde heeft. Lees verder

Hoe breng je Kindermishandeling onder de aandacht in Groningen

week-tegen-kindermishandeling-2979Met een aantal sociaal bewogen en bevlogen jongere creatievelingen (muzikanten, schrijvers/dichters, beeldend kunstenaars, filmers, fotografen, ontwerpers e.d.) werd er vanmiddag in het Grand Theatre een snelkookpansessie gehouden, waarin nagedacht werd over een manier om het thema Kindermishandeling op een verfrissende manier in Groningen onder de aandacht te brengen. Lees verder

Aanpak kindermishandeling in Groningen wordt effectiever

politiek-matitas gijsbertsen (1 van 1)Nog steeds heeft één kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling. De gemeente Groningen vindt dat onacceptabel en wil dat alle kinderen in de gemeente veilig en positief moeten kunnen opgroeien.

De gemeente Groningen pakt Kindermishandeling gecombineerd aan: repressief, curatief (ingrijpen en goede nazorg) en preventief. De focus ligt op het voorkomen van kindermishandeling en het investeren in het kind en zijn omgeving. Lees verder

Gronings initiatief in Week tegen Kindermishandeling

week tegen kindermishandelingUnieke samenwerking tegen Shaken Baby Syndroom

Groningse organisaties die met jonge ouders werken gaan nauw samenwerken tegen hersenletsel bij baby’s. Doel is: ‘Alle jonge ouders voorlichten over het omgaan met huilbaby’s en de risico’s van Shaken Baby Syndroom’. Om deze vorm van kindermishandeling terug te dringen in de provincie heeft de GGD afspraken gemaakt met UMCG, Veilig Thuis, zelfstandige verloskundigen en de kraamzorginstellingen De Kraamvogel, Kraamzorg, Het Groene Kruis, ISIS en Kraamzus. Een dergelijk brede zorgcoalitie tegen Shaken Baby Syndroom is uniek in Nederland.

Wat houdt Shaken Baby Syndroom in? Lees verder

Groningen wil meer doen tegen kindermishandeling

groningen-centrum-politiek-mattias gijsbertsen-1‘jonge mensen beschadigd voor het leven’

Het college van B&W wil meer doen om kindermishandeling tegen te gaan. Het is nodig dat meer mensen eerder melden wanneer ze de mishandeling van een kind vermoeden. Ook wil het college zorgen dat welzijnsorganisaties, politie en justitie tijdig ingrijpen. Dat kinderen in veiligheid kunnen opgroeien is een topprioriteit voor het college. Lees verder

Eén meldpunt huiselijke geweld en kindermishandeling vanaf 2015

huiselijk geweldVanaf 1 januari 2015 kent de gemeente Groningen het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK). Dat is een samenvoeging van het al bestaande steunpunt huiselijk geweld en het advies- en meldpunt kindermishandeling. De samenvoeging gebeurt in opdracht van het Rijk. Lees verder

Huisverbod bij kindermishandeling

huiselijk geweldDe noordelijke provincies starten volgende maand een proef om plegers van kindermishandeling uit huis te plaatsen. Als het een succes is, wordt het regulier beleid in het Noorden.

De Wet Tijdelijk Huisverbod maakt het mogelijk om daders van huiselijk geweld uit huis te plaatsen. Bij kindermishandeling wordt dit huisverbod nog nauwelijks gebruikt. In extreme gevallen worden meestal de kinderen zelf uit huis geplaatst. Lees verder

Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht

huiselijk geweldOp maandag 1 juli wordt de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. Lees verder

Gemeente onderstreept samenwerking kindermishandeling

speelgoedMet het vaststellen van het actieplan ‘Verbeteren gezamenlijke hulp aan kinderen in onveilige situaties’ heeft het college het belang van goede samenwerking in situaties van kindermishandeling onderstreept. Lees verder