Gronings initiatief in Week tegen Kindermishandeling

week tegen kindermishandelingUnieke samenwerking tegen Shaken Baby Syndroom

Groningse organisaties die met jonge ouders werken gaan nauw samenwerken tegen hersenletsel bij baby’s. Doel is: ‘Alle jonge ouders voorlichten over het omgaan met huilbaby’s en de risico’s van Shaken Baby Syndroom’. Om deze vorm van kindermishandeling terug te dringen in de provincie heeft de GGD afspraken gemaakt met UMCG, Veilig Thuis, zelfstandige verloskundigen en de kraamzorginstellingen De Kraamvogel, Kraamzorg, Het Groene Kruis, ISIS en Kraamzus. Een dergelijk brede zorgcoalitie tegen Shaken Baby Syndroom is uniek in Nederland.

Wat houdt Shaken Baby Syndroom in?
We spreken van Shaken Baby Syndroom (SBS) als een baby zo hard door elkaar wordt geschud dat lichamelijk letsel ontstaat. Beschadigingen aan hersenen, bloedvaten en zenuwen kunnen blijvende schade of zelfs de dood tot gevolg hebben. Het door elkaar schudden van baby’s is vaak het gevolg van het huilgedrag van baby’s. Ouders kunnen zich machteloos en boos voelen, als hun baby veel huilt. Als niets helpt om de baby rustig te krijgen, nemen ze in hun wanhoop soms hun toevlucht tot schudden. Paniek is een andere veel voorkomende oorzaak voor schudden, bijvoorbeeld bij een ademstilstand van het kind.

In het Universitair Medisch Centrum Groningen dit jaar al vijf baby’s met hersenletsel
Uit onderzoek blijkt dat 5,6% van de Nederlandse ouders hun baby wel eens schudt, slaat of smoort. Naar schatting belanden jaarlijks zo’n 30 Nederlandse kinderen op de eerste hulp met serieus hersenletsel als gevolg van hard schudden. In het UMCG zijn dit jaar al vijf baby’s terecht gekomen met SBS. Eén daarvan heeft het helaas niet overleefd. Het is nooit de opzet van ouders om hun baby te beschadigen. Vaak waren ze simpelweg niet op de hoogte van het feit dat schudden zulke ernstige gevolgen kon hebben.

Gezamenlijke preventie en ketenafspraken
Betere voorlichting lijkt dus de beste manier om SBS te voorkomen. De samenwerkende organisaties hebben daarom gedetailleerd afgestemd wie wanneer welke voorlichting over SBS geeft. Zo zal de voorlichting op individueel niveau beter geregeld zijn. Ook de inzet van digitale media wordt op elkaar afgestemd. Verder zijn er heldere afspraken gemaakt over hoe te handelen bij een melding van een kind met toegebracht hersenletsel. Het gaat dan om ketenafspraken tussen UMCG, Veilig Thuis en de gemeentelijke jeugdzorg, gericht op een veilige leefomgeving voor het kind en de eventuele broertjes en zusjes.

De belangrijkste boodschap voor ouders die geconfronteerd worden met ernstig huilgedrag: 1. leg je kind op een veilige plaats, 2. loop de kamer uit en 3. kom pas terug als je je weer rustig voelt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *