Groningen wil meer doen tegen kindermishandeling

groningen-centrum-politiek-mattias gijsbertsen-1‘jonge mensen beschadigd voor het leven’

Het college van B&W wil meer doen om kindermishandeling tegen te gaan. Het is nodig dat meer mensen eerder melden wanneer ze de mishandeling van een kind vermoeden. Ook wil het college zorgen dat welzijnsorganisaties, politie en justitie tijdig ingrijpen. Dat kinderen in veiligheid kunnen opgroeien is een topprioriteit voor het college.Jaarlijks worden in Nederland 118.000 kinderen mishandeld. In 2014 zijn in de provincie Groningen 633 kinderen (tot en met 17 jaar) mishandeld. Dit aantal betreft bevestigde getallen van kindermishandeling. Daarvan ging het in de stad om 194 kinderen. Deze aantallen zijn naar schatting slechts een derde van het werkelijke aantal kinderen dat mishandeld wordt.

Door de decentralisaties in de zorg is alle jeugdhulp per 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente. Wethouder Jeugdzorg Mattias Gijsbertsen: ‘Het is een schending van mensenrechten wanneer kinderen mishandeld worden. Jonge mensen worden beschadigd voor het leven. Verschrikkelijk. Daarom moeten we met elkaar alles doen wat we kunnen om kindermishandeling te voorkomen en te stoppen.’

Het college zet zich in om de deskundigheid te vergroten bij zorg, welzijn, onderwijs, sportverenigingen en andere vindplaatsen van kindermishandeling. De gemeente gaat het goede voorbeeld geven, houdt toezicht op andere organisaties en wil de samenwerking verbeteren tussen overheden, zorg en politie en justitie.

Groningen gaat samen met Leeuwarden en Oldambt een voortrekkersrol innemen in vervolg op Actie Noord van de Taskforce Kindermishandeling. De meldcode kindermishandeling wordt in de gemeente ingevoerd. Vrijwilligers-organisaties en sportclubs krijgen voorlichting en er komt een lokale campagne van ‘Het houdt niet op, niet vanzelf’. Ook komt er een verbeterde samenwerking tussen hulporganisaties. Hulpverleners gaan eerder informatie delen waardoor sneller in beeld is wat de problemen zijn en hoe die aangepakt moeten worden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *