Parkeerplannen Oosterparkwijk, Korrewegwijk en De Hoogte

Alleen betaald parkeren bij voldoende draagvlak
kinder - korrewegwijk-1
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de concept-parkeerplannen voor de Oosterparkwijk, Korrewegwijk en De Hoogte voor inspraak vrijgegeven. Deze parkeerplannen vormen een antwoord op de parkeerproblematiek in deze wijken. Er wordt betaald- en vergunningparkeren voorgesteld voor een aantal buurten in deze wijken. Deze maatregel wordt alleen ingevoerd in de buurten waar er voldoende draagvlak voor is. Op dit voorstel is inspraak mogelijk.

Bewoners en ondernemers in de Korrewegwijk, Oosterparkwijk en De Hoogte ervaren al geruime tijd parkeeroverlast. Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een hoge parkeerdruk die ervoor zorgt dat veel bewoners hun auto nauwelijks op loopafstand van hun woning kunnen parkeren. Dit wordt deels veroorzaakt door parkeerders van buiten de wijk en deels door de beperkte parkeercapaciteit in de wijken. Voor de gehele Oosterparkwijk, de Professorenbuurt Oost (Korrewegwijk) en de Selwerderwijk Zuid (De Hoogte) wordt betaald- en vergunningparkeren voorgesteld. Dit betekent dat op straat parkeren voor bewoners (en hun bezoek) en bedrijven mogelijk is met een vergunning en voor parkeerders van buiten de wijk met een kaartje uit de parkeerautomaat. Deze maatregel moet de parkeerdruk en daarmee de parkeeroverlast terugdringen en zorgen voor een verbetering van de veiligheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van deze wijken.

Met bewonersorganisaties is in het afgelopen jaar veelvuldig en intensief overlegd over oplossingen voor de parkeerproblematiek in de wijken. Het draagvlak voor invoering van betaald- en vergunningparkeren verschilt sterk binnen de wijken, waardoor invoering in de Korrewegwijk en in De Hoogte niet voor de gehele wijk wordt voorgesteld. Binnen de voorgestelde gebieden geniet het instellen van betaald- en vergunningparkeren de voorkeur van een meerderheid van de bewoners. De maatregel zal een jaar na invoering geëvalueerd worden.

De concept parkeerplannen liggen ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiecentrum, Kreupelstraat 1 te Groningen. Inspraak door belanghebbenden is mogelijk in de periode van 23 september t/m 3 november. Dit kan door middel van een schriftelijke reactie aan de Gemeente Groningen, afdeling Projectmanagement (Postbus 7081, 9701 JB Groningen), onder vermelding van ‘Inspraak parkeerplan <wijk>’. Daarna volgt naar verwachting eind dit jaar besluitvorming door de gemeenteraad, waarna invoering kan plaatsvinden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *