Actie tegen kattenjacht in Groningen

Voorafgaand aan de bespreking van de commissie in het Provinciehuis in Groningen die de nieuwe beleidsnotitie Flora en Fauna in Groningen bespreekt, vond er een demonstratie van de Partij voor de Dieren plaats om de kattenjacht tegen te gaan. Niet vogelvrij, maar kogelvrij.

Statenlid voor de Partij voor de Dieren, links op de foto,  Kirsten de Wrede: “Er is geen enkel bewijs dat doden van zwerfkatten effect gaat hebben op bijvoorbeeld predatie van weidevogelkuikens. Katten in het wild eten overwegend muizen en andere kleine zoogdieren. De provincie kan niet de katten als schuldige aanwijzen voor het falende natuur- en landbouwbeleid, waar de  weidevogels en de hele biodiversiteit aan ten onder gaan. Bovendien komt voor elke geschoten kat een nieuwe in de plaats, zolang er geen solide aanpak komt van het ongebreidelde fokken met katten.”

In de Flora en Fauna notitie wordt het doodschieten van verwilderde katten als een optie gepresenteerd om de populatie aan te pakken.

In de Tweede kamer werd al in 2013 een motie aangenomen om jacht op katten te verbieden. Meerdere provincies maakten een einde aan de kattenjacht, maar de provincie Groningen legt de wens van het parlementen de bevolking naast zich neer.

De partij pleit voor de beproefde en TNR methode, waarbij de katten worden gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en vervolgens teruggeplaatst. Katten die voldoende gesocialiseerd zijn, kunnen eventueel via een plaatselijk dierenasiel herplaatst worden. Op deze manier zal de groep verwilderde katten langzaam afnemen.

De Franse tv was ook aanwezig. Zij maken een reportage over het dierenbeleid in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *