Actie tegen vrouwenmoord start in Groningen

Symbolisch 43 paar vrouwenschoenen op de Grote Markt in het centrum van Groningen vandaag. Een actie van verschillende politieke partijen waarbij aandacht gevraagd wordt voor de moord op vrouwen. Jaarlijks worden er in Nederland gemiddeld 43 vrouwen om het leven gebracht door een ex, partner of vanuit een andere relatie-constructie. Groningen heeft de discutabele eer om deze ranglijst aan te voeren als regio waar de meeste vrouwen per hoofd van de bevolking worden vermoord.

Meer aandacht voor femicide

Volgens de fracties is er te weinig aandacht voor de problematiek rond geweld tegen vrouwen en meisjes en in het meest extreme geval femicide. “Wat ons betreft kan er niet voldoende aandacht zijn voor femicide, in bijna alle gevallen wordt de moord gepleegd door mannen die het eind van de relatie niet accepteren. Hoe kunnen vrouwen hulp vragen voordat het misgaat. Dat vangnet moeten we willen creëren.” Aldus Ietje Jacobs – Setz van de Groninger VVD. Yaneth Menger van de Stadspartij 100% voor Groningen vult aan: “De kans dat een vrouw wordt vermoord door haar partner is negen keer zo groot dan dat zij wordt omgebracht door een vreemde. Laat dat even inzinken… Zolang we dit blijven ontkennen, kunnen we dit grote maatschappelijke probleem niet goed aanpakken. We moeten stoppen met het accepteren dat huiselijk geweld onderdeel uitmaakt van onze samenleving!”. Ook Peter Rebergen van de CU wil dat er goed beleid komt om femicide aan te pakken; “Ook in Nederland is femicide een probleem en Groningen voorop. Daarom moeten risicofactoren in kaart worden gebracht en beleid worden gemaakt om vrouwen te beschermen.”

Om zichtbaar te maken hoe groot het probleem vandaag de dag nog steeds is werden vandaag woensdag 8 maart op wereld vrouwendag, 43 paar vrouwenschoenen geplaatst door de partijen op de Grote Markt. Volgens de laatste cijfers worden er in Nederland gemiddeld 43 vrouwen per jaar vermoord in de relationele sfeer. In veel gevallen door hun (ex)partner. Naast de schoenen-actie overhandigen de fracties een pamflet aan wethouder Molema van Zorg en Veiligheid met daarop een aantal actiepunten waar de gemeenteraad en het college van B&W mee aan de slag moeten de komende tijd.

Foto’s: Jan Hendrik van der Veen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *