Actieplan Groningen Digital City

Om de IT-sector in Groningen van goed naar excellent te brengen, bundelen ondernemers, kennisinstellingen en overheden hun krachten in het actieplan Groningen Digital City.

Chef Digital Office verbindt ondernemers, onderwijs en overheid.

Om de IT-sector in Groningen van goed naar excellent te brengen, bundelen ondernemers, kennisinstellingen en overheden hun krachten in het actieplan Groningen Digital City. Dit actieplan vormt de basis voor de ontwikkeling van een gezonde en toekomstbestendige Digitale Economie in Groningen. Dat moet leiden tot behoud en groei van de werkgelegenheid in stad en regio.

Hotspot

Op het gebied van digitalisering bekleedt Nederland een toppositie en binnen Nederland is Groningen een belangrijke hotspot. De aanwezigheid van veel jonge en hoogopgeleide mensen in Groningen als City of Talent, gecombineerd met een gezonde ondernemers-mentaliteit creëert bijzondere kansen om voorop te blijven lopen. Daarvoor is wel samenhang en samenwerking nodig, die vorm krijgt in Groningen Digital City.

Krachtenbundeling

De bundeling van de krachten gebeurt voornamelijk door het inzetten van mens- en denkkracht vanuit de verschillende samenwerkingspartners in het Digital Office Groningen. Onder leiding van een Chief Digital Officer (CDO) zal dit als aanjager, ontwikkelaar en regisseur functioneren om kansen te benutten en ontwikkelingen tot stand te brengen.

Doelen

Daarbij ligt de focus vooral op de thema’s Onderwijs & Arbeidsmarkt, Kennis & Innovatie en Profilering & Vestigingsklimaat. Om dat zo concreet mogelijk in te vullen zijn voor elk van deze thema’s uitdagingen en doelen geformuleerd.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het opleiden van voldoende gekwalificeerd IT-personeel, het vercommercialiseren en benutten van innovatie en het behouden en aantrekken van talenten door Groningen beter op de kaart te zetten als digitale stad. De website www.groningendigitalcity.com geeft een duidelijk overzicht van de thema’s en de uitdagingen en doelen.

G-kwadraat

Groningen Digital City sluit naadloos aan op het Economisch Programma G-kwadraat waarin Samenwerken, Innoveren en Profileren de kernbegrippen vormen. En het geeft op economisch gebied ook een praktische invulling aan het nieuwe omgevingsplan Next City.

Om het Digital Office Groningen op weg te helpen, levert de gemeente een bijdrage in zowel menskracht als middelen vanuit G-kwadraat.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *