Actieplan Groningen tegen de armoede

armoede (1 van 1)Actieplan tegen de armoede | jaarlijks 2,7 miljoen extra voor kwetsbare groepen

“Het is goed dat het college stevig inzet op het terugdringen van armoede in de stad. En het daarbij ook aandurft nieuwe wegen te verkennen.” Dat stelt raadslid Koosje van Doesen van D66 deze week in reactie op het actieplan tegen de armoede, dat het college deze week aan de raad voorlegt.

In het plan staat hoe het college tussen 2015 en 2018 armoede wil terugdringen. Het bouwt voort op ervaringen die zijn opgedaan met een nieuwe aanpak van armoedebestrijding, die vanaf 2013 mede op initiatief van D66 is ontwikkeld. De insteek is dat de gemeente mensen meer kansen biedt om aan de armoedeval te ontsnappen. Daarnaast investeert het college in preventie, met financiële voorlichting op scholen en in buurtcentra. Groningen is met deze aanpak landelijk een voorloper. Andere gemeenten komen hier geregeld hun licht opsteken.

Tegenwicht bieden aan uitsluiting 
Om het actieplan uit te voeren stelt het college jaarlijks 2,7 miljoen euro extra beschikbaar, bovenop het budget voor wettelijke taken zoals het verlenen van bijstand. Van Doesen: “En gelukkig maar. Dit is immers niet alleen een bruisende stad, maar ook een stad waar één op de vijf kinderen opgroeit in armoede. In sommige wijken is dat zelfs de helft. Dat mogen we niet zomaar accepteren. Armoede leidt tot uitsluiting. Als we niets doen, hebben deze mensen geen gelijke kansen om iets moois van hun leven te maken.”

Stadjerspas
Tegengaan van uitsluiting is ook de kern van het plan van het college. Van Doesen: “Het college geeft inwoners met dit plan meer gereedschap in handen om financiële problemen te voorkómen en op te lossen. Bijvoorbeeld door de Stadjerspas beschikbaar te maken voor meer mensen, extra te investeren in het kindpakket en het vernieuwende Groningse schuldpreventieprogramma voort te zetten en verder te ontwikkelen.”

Nieuwe vormen van samenwerking
Het college stelt de raad bovendien een nieuwe werkwijze voor. Het wil zoveel mogelijk organisaties en inwoners gaan betrekken bij mensen rond de armoedegrens. Want alleen zo kan uitsluiting effectief een halt toegeroepen worden. Daarom wil het college ook niet langer op alle gebieden tot in detail voorschrijven wat er moet gebeuren.

Nabuurschap
Van Doesen: “Gelukkig maar. Want er is in deze stad absoluut geen gebrek aan goede ideeën en energie. Zie bijvoorbeeld de formidabele actie voor de voedselbank deze weken, of de aanpak van stichtingen zoals Nieuw Nabuurschap. Ik ben blij dat het college meer de verbinding wil zoeken met zulke acties en inwonersinitiatieven. Soms kan de gemeente zo’n initiatief wellicht nét dat noodzakelijke duwtje in de rug geven. En het gaat er ook om dat alle betrokkenen kunnen leren van elkaars ervaringen. Goede ideeën moeten de ruimte krijgen die ze verdienen. Of ze nu van de gemeente komen, van geëngageerde inwoners of van mensen die zelf ervaring hebben met armoede.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *