Groninger raadsleden shoppen voor Voedselbank | Armoede blijft een probleem!

Groningse raadsleden deden vanmorgen boodschappen voor de Voedselbank. Zo steunen zij de Grote Decemberactie van de Voedselbank Stad Groningen om de voorraden aan te vullen. De Groningse raadsleden hebben een traditie opgebouwd om in december als gemeenteraad gezamenlijk voor de Voedselbank boodschappen te doen. Zo willen de raadsleden stimuleren dat ook anderen in de gemeente Groningen goederen voor de voedselbank inzamelen. Lees verder

Leerlingen de Starter in Groningen op de bres voor kinderen in armoede

Leerlingen van ODS de Starter uit de Grunobuurt in Groningen willen delen. Ook in Groningen groeien kinderen op in armoede. Om ook deze kinderen een fijne decembermaand te bezorgen wordt geld ingezameld. Vandaag zongen ze kerstliederen op drie plekken in de stad, de Westerhaven, de Vismarkt en de Grote Markt. Lees verder

Fietsfanaten vanuit Selwerd op weg naar China voor Fietsen voor Kinderfietsen

Een jaar lang fietsen op weg naar China. Martijn de Jong Posthumus (28) en Mariëlle van der Sluis (27) werden begin van de middag uitgezwaaid door de kinderen van de Wegwijzer in Selwerd. Alvorens met de tocht naar China te beginnen, ontvingen zij een cheque van  € 1000 euro voor de actie Fietsen voor Kinderfietsen. Niet elk kind kan zo maar over een fiets beschikken. Doelstelling van de actie is om vijfhonderd kinderfietsen in te zamelen voor Groningse kinderen die in armoede opgroeien. Lees verder

Groningen helpt armoede in gezinnen te verlichten

Ouders van kinderen in gezinnen met een laag inkomen en in bezit van een Stadjerspas ontvangen gratis kleding- en speelgoedbonnen van de gemeente Groningen als extraatje voor de komende feestdagen. 

Voor kinderen van 10 t/m 17 jaar ontvangen de ouders een kledingbon ter waarde van
€ 50,– en voor kinderen van 3 t/m 9 jaar ontvangen  ze een speelgoedbon ter waarde van €25,– . Lees verder

Eerste kinderburgemeester voor Groningen

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 27 september krijgt Groningen er een tweede burgemeester bij. Want dan wordt Javano Zwiers (11) als eerste kinderburgemeester van Groningen geïnstalleerd. Hij krijgt een echte kinderburgemeestersketting omgehangen.

De kinderburgemeester is een initiatief van de politieke partijen Student en Stad, 100% Groningen en GroenLinks in de gemeenteraad om kinderen een duidelijkere stem te geven. En om ze te stimuleren om na te denken en mee te praten over wat zij belangrijk vinden in de stad. Javano is het hele schooljaar kinderburgemeester. Hij vergezelt burgemeester Peter den Oudsten en jeugdwethouder Mattias Gijsbertsen tijdens representatieve taken.

Armoede
Als kinderburgemeester zit Javano ook de Groningse Raad van Kinderen voor. Deze Raad van Kinderen wordt volgende week, 5 oktober, geïnstalleerd. Deze raad gaat zich met het onderwerp ‘armoede’ bezighouden. Lees verder

Groei armoede stagneert in Groningen, problemen complexer

 Uit onderzoek blijkt dat het aantal mensen in Groningen dat in armoede leeft in 2014 gelijk is gebleven ten opzichte van het jaar daarvoor. De groei stagneert, maar de ernst van de problemen neemt wel toe. Het gaat om 17.000 huis-houdens waar mensen een tekort hebben aan voedsel, kleding en geld voor hun energierekening. Met een actieplan van 77 projecten moet steun daar terecht komen waar het het hardste nodig is. Hulp aan kinderen staat daarbij voorop. Op 8 april praat het college van B&W met de raad over armoede in Groningen. Het gesprek met de raad moet het inzicht opleveren dat er op de juiste zaken ingezet wordt met voldoende resultaat. Lees verder

Actieplan Groningen tegen de armoede

armoede (1 van 1)Actieplan tegen de armoede | jaarlijks 2,7 miljoen extra voor kwetsbare groepen

“Het is goed dat het college stevig inzet op het terugdringen van armoede in de stad. En het daarbij ook aandurft nieuwe wegen te verkennen.” Dat stelt raadslid Koosje van Doesen van D66 deze week in reactie op het actieplan tegen de armoede, dat het college deze week aan de raad voorlegt. Lees verder

Armoedebestrijding cruciaal voor college Groningen

groningen-centrum-grote markt-fontein-2Het college versterkt het armoedebeleid. Volgens B&W is de huidige aanpak van armoede succesvol, maar het college wil meer. Zo wil het college ruimte geven aan nieuwe initiatieven en ideeën die werkende weg ontstaan en aansluiten bij wat echt werkt. Speerpunt bij die armoedebestrijding is het verbinden van mensen en initiatieven. De ervaring leert dat dit inspirerend werkt en effect heeft. Lees verder

Ministerie Sociale Zaken wil leren van werkwijze armoedebestrijding Groningen

steden nederland, groningen, korrewegwijkVandaag, 2 juni,  ontvangt wethouder Gijsbertsen van Sociale Zaken een delegatie van het ministerie van Sociale Zaken Groningen om te leren van de Groningse werkwijze van armoedebestrijding. Het werkbezoek is te gast bij Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn.

Lees verder

Kinderfietsen inzamelingsactie van start in Selwerd

steden nederland, groningen, selwerdIn het kader van een nieuw inititatief van het Kindpakket nam wethouder Dig Istha de ingeleverde tweedehands kinderfietsen vanmiddag in ontvangst op de parkeerterrein van de Vensterschool aan de Eikenlaan in de Groninger wijk Selwerd, samen met GoudGoed die de fietsen gaat opknappen. Geassisteerd door de partijvoorzitter van de PvdA Hans Spekman en het campagneteam van de PvdA onder leiding van wethouder Roeland van der Schaaf, die vandaag onder meer Selwerd bezochten in het kader van de komende verkiezingen. Lees verder