Groei armoede stagneert in Groningen, problemen complexer

 Uit onderzoek blijkt dat het aantal mensen in Groningen dat in armoede leeft in 2014 gelijk is gebleven ten opzichte van het jaar daarvoor. De groei stagneert, maar de ernst van de problemen neemt wel toe. Het gaat om 17.000 huis-houdens waar mensen een tekort hebben aan voedsel, kleding en geld voor hun energierekening. Met een actieplan van 77 projecten moet steun daar terecht komen waar het het hardste nodig is. Hulp aan kinderen staat daarbij voorop. Op 8 april praat het college van B&W met de raad over armoede in Groningen. Het gesprek met de raad moet het inzicht opleveren dat er op de juiste zaken ingezet wordt met voldoende resultaat.

Uit de Armoedemonitor 2014 blijkt dat in de periode 2012-2014 het aandeel Groningse huishoudens in armoede ongeveer gelijk is gebleven. Het gaat om 17.000 huishoudens van in totaal 25.000 mensen. Ook het aantal kinderen dat opgroeit in armoede is net als in 2014 ongeveer 20 procent, nadat het in 2013 licht was gestegen. Het grootste deel van de minimahuishoudens bestaat uit alleenstaanden en concentreert zich in bepaalde wijken.

Schrijnend
De kenmerken van de gezinnen die in armoede leven zijn schrijnend. Er is niet voldoende geld voor voedsel, voor kleding, voor gas, water, licht of om aan activiteiten mee te doen als sport of kinderfeestjes. De aard van de armoede is veranderd. Schulden zijn hoger en er is vaker sprake van complexere problemen. Wethouder Gijsbertsen maakt zich sterk voor mensen in armoede in Groningen: ‘We staan voor een grote gezamenlijke opgave om armoede in Groningen aan te pakken. We kunnen armoede niet compleet oplossen, maar er wel voor zorgen dat mensen – en vooral kinderen – niet buiten de samenleving komen te staan. Bij een passend armoedebeleid horen verstevigde inkomensondersteuning, het wegnemen van financiële belemmeringen en vooral speciale aandacht voor kinderen.’

Vangnet, vliegwiel, verbinden
Naast de reguliere schuldhulpverlening en inkomensondersteuning, wordt in een pakket van 77 projecten hard gewerkt om armoede aan te pakken. Dat zijn projecten die als vangnet dienen, zodat onder meer alle kinderen voldoende voedsel en kleding hebben en er hulp is bij de financiën. Er zijn projecten die als vliegwiel dienen om mensen weer op gang te helpen wanneer de basis op orde is en er zijn projecten die verbindingen leggen. Stadjers, partijen, instellingen, organisaties en bedrijven, iedereen kan bijdragen.                  Door het bundelen van geld, kennis, handen en netwerken kan armoede in Groningen nog beter bestreden worden. Wethouder Gijsbertsen gaat de komende jaren met veel partijen in de stad spreken om ook hen te betrekken in de aanpak van armoede.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.