Stad onderzoekt schoolgebouwen op aardbevingsbestendigheid

steden nederland groningen, centrumZo’n 90 schoolgebouwen in de gemeente Groningen worden de komende maanden onderzocht op aardbevingsbestendigheid. Het gaat hierbij om alle basisscholen, een aantal gymlokalen, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs. De gemeente Groningen heeft hiertoe een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht gegeven. Doel is een beeld te krijgen van de aardbevingsbestendigheid van de gebouwen. Het onderzoek wordt gefinancierd door de NAM. De verwachting is dat vlak na de zomer de resultaten beschikbaar zijn.

Het college heeft tot dit onderzoek besloten om meer zicht te krijgen op de vraag hoe aardbevingsbestendig gebouwen in de stad Groningen zijn. Alle scholen waarvan de gebouwen economisch eigendom zijn van de gemeente Groningen worden betrokken in het onderzoek.

Voorzorg
De gemeente laat dit onderzoek uit voorzorg uitvoeren. Er is geen reden om aan te nemen dat de schoolgebouwen op dit moment niet voldoende veilig zijn. Maar omdat in het verleden geen rekening met aardbevingen is gehouden, wil de gemeente, met de huidige problematiek in het achterhoofd, inzicht verkrijgen in de staat van de gebouwen. Al eerder besloot het college om dezelfde reden een aantal exemplarische gebouwen in de stad te onderzoeken. Het onderzoek past daarmee in het plan om verschillende soorten gebouwen in de stad te gaan onderzoeken op aardbevingsbestendigheid.

Inhoud onderzoek en vervolg
Het onderzoek betreft zowel de bouwkundige staat, als een scan op het risico van omvallende losse elementen, zoals hoge kasten, armaturen en dergelijke. Bouwkundige risico’s die meteen aandacht behoeven, zoals kwetsbare schoorstenen, worden zo snel mogelijk opgepakt. Het onderzoek zal naar verwachting niet leiden tot veel overlast, omdat het onderzoek vooral gericht is op een algemene scan van eventuele risico’s. Waar nodig zal vervolgonderzoek duidelijk moeten maken of, en zo ja in welke mate, maatregelen nodig zijn. In de loop van dit jaar worden nieuwe gegevens verwacht over de seismische activiteit en de risico’s op zware bevingen in de regio. Die informatie zal het college eveneens benutten om te bepalen of aanvullende maatregelen nodig zijn. De scholen die als meest kwetsbaar uit het onderzoek komen krijgen daarbij prioriteit. Schoolbesturen, personeel en ouders zijn inmiddels over het op handen zijnde onderzoek geïnformeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *