Armoedebestrijding cruciaal voor college Groningen

groningen-centrum-grote markt-fontein-2Het college versterkt het armoedebeleid. Volgens B&W is de huidige aanpak van armoede succesvol, maar het college wil meer. Zo wil het college ruimte geven aan nieuwe initiatieven en ideeën die werkende weg ontstaan en aansluiten bij wat echt werkt. Speerpunt bij die armoedebestrijding is het verbinden van mensen en initiatieven. De ervaring leert dat dit inspirerend werkt en effect heeft.

groningen-centrum-politiek-mattias gijsbertsen-1Wethouder Gijsbertsen van Sociale Zaken: “In deze economisch moeilijke tijden willen we alles op alles zetten om armoede te bestrijden. Dat doen we niet alleen met betrokkenen zelf, maar met de hele samenleving.”
Volgens het college liggen armoede en schulden aan de basis van veel andere welzijnsproblemen zoals gezondheid, veiligheid en participatie. Het aanpakken daarvan is een opgave voor de hele stad. Zelf wil het college ook deze problemen in samenhang aanpakken door verbindingen te leggen tussen het armoedebeleid en het jeugd-, re-integratie- en zorgbeleid. “Wij hebben de overtuiging dat als we de armoede niet aanpakken wij onze andere ambities uit het Coalitieakkoord niet kunnen realiseren zoals werk, welzijn, participatie en gezondheid. Met het armoedebeleid leggen we hiervoor de absoluut noodzakelijke basis”, aldus wethouder Gijsbertsen.
Ambitie
Groningen heeft landelijke aandacht met haar armoedebeleid. Er is veel belangstelling van andere gemeenten voor de aanpak in Groningen. Succesfactoren in die aanpak zijn de inzet van ervaringsdeskundigen, het betrekken van de doelgroep en een brede blik op de persoonlijke situatie. De ambitie is zoveel mogelijk initiatieven, partijen en mensen te verbinden zodat iedereen meedoet bij de armoedebestrijding. Daarnaast wil het college initiatieven uit de samenleving meer ondersteunen, zoals het garantiefonds voor de voedselbank. Ook wordt de digitale Stadjerpas uitgebreid tot een digitaal platform dat ondernemers de gelegenheid biedt om een rol te spelen in het bestrijden van armoede en het bieden van kansen aan minima. Daarnaast wordt de Stadjerpasonderdelen voor een bredere groep beschikbaar. Het college heeft het voornemen om de norm te verhogen naar 120% van het minimumloon. Hierdoor krijgen mensen met een laag inkomen, zoals zzp-ers die (nog) niet veel verdienen, toegang tot de mogelijkheden van de Stadjerpas.

Vangnet
In het actieplan geeft de gemeente aan hoe ze de komende jaren samen met alle partijen in de samenleving armoede gaan bestrijden. Daarbij wil de gemeente vliegwiel, vangnet en verbinder zijn. Vangnet door financiële rust en zekerheid te creëeren. Speerpunten daarin zijn o.a. inkomensondersteuning, schuldhupverlening, betere toegang tot voorzieningen en het Kindpakket met regelingen en voorzieningen voor kinderen en jongeren.

Vliegwiel
Het vliegwieleffect treedt op door het versterken van de zelfredzaamheid en het activeren waardoor mensen weer mee kunnen doen in de maatschappij. Bijvoorbeeld door het opleiden van ervaringsdeskundigen die weer anderen gaan helpen. En het benutten van netwerken en organiseren van informele ontmoetingen zoals de Oude Bieb in Lewenborg.

Verbinding
De gemeente zoekt actief de verbinding met maatschappelijke organisaties, kerken, ondernemers, fondsen, verenigingen en Stadjers die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid een steentje willen bijdragen. Voorbeelden van maatschappelijke organisaties waar deze verbinding al mee bestaat zijn o.a. MJD, Humanitas, Voedselbank, SUN, Jeugdsportfonds en Leergeld. Deze samenwerking wil de gemeente verder uitbreiden naar ondernemers, verenigingen en burgers om samen meer perspectief te kunnen bieden aan de Groningse minima.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *