Compensatie tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

mensen-duofiets-1Stadjers die door een chronische ziekte of handicap extra kosten maken én een laag inkomen hebben, krijgen volgend jaar 260 euro van het college van B&W van Groningen. Daarmee hoopt het college eventuele belemmeringen om mee te doen aan de samenleving voor deze groep weg te nemen. Het gaat om een tegemoetkoming voor extra kosten die chronisch zieken en gehandicapten niet op een andere manier vergoed krijgen.

De gemeente krijgt geld van de Rijksoverheid voor deze vergoeding. De vergoeding komt in de plaats van twee landelijke regelingen die het Rijk eerder afschafte: de algemene tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (CER).

Lage inkomens
Omdat de gemeente maar een derde krijgt van het geld dat eerder voor deze regelingen beschikbaar was, komt niet iedereen voor deze nieuwe vergoeding in aanmerking. B&W kiezen er daarom voor om aan Stadjers met een laag inkomen deze vergoeding te verstrekken. Het gaat in dit specifieke geval om de groep inwoners die van maximaal 120% van het sociaal minimum moet rondkomen.

Aanvragen|
De gemeente plaatst begin volgend jaar advertenties met meer informatie over deze vergoeding en hoe mensen deze kunnen aanvragen. Ook komt er dan informatie over dit onderwerp op de gemeentelijke website. Wie eerder een vergoeding kreeg van het Rijk en om meer informatie over de nieuwe vergoeding heeft gevraagd, ontvangt een brief van de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *