Chronisch zieken en gehandicapten financiële last voor politiek

steden nederland groningen, centrumGehandicapt zijn of chronisch ziek een financiële last voor de politiek en dan nog verschil aanbrengen ook! Het vangnet voor hen die afhankelijk zijn wordt steeds verder ontrafelt. Nee, de zwaksten worden niet meer beschermd door de politieke stroming die zich sociaal democraat noemt en daar spreek ik schande van. Waar zijn de idealen? Gelukkig zijn er nog partijen die Solidariteit uitdragen en partijen die geleerd hebben om je naaste lief te hebben als je zelf. Lees verder

Compensatie tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

mensen-duofiets-1Stadjers die door een chronische ziekte of handicap extra kosten maken én een laag inkomen hebben, krijgen volgend jaar 260 euro van het college van B&W van Groningen. Daarmee hoopt het college eventuele belemmeringen om mee te doen aan de samenleving voor deze groep weg te nemen. Het gaat om een tegemoetkoming voor extra kosten die chronisch zieken en gehandicapten niet op een andere manier vergoed krijgen.
Lees verder