ChristenUnie Groningen niet tevreden over daklozenbeleid

De ChristenUnie Groningen heeft over het huidige daklozenbeleid vragen gesteld aan het college. De ChristenUnie constateert dat het aantal daklozen in het afgelopen dcennia stabiel is gebleven, ongeveer 800 daklozen worden er jaarlijks geteld.

Daarnaast mist de ChristenUnie inzicht in het aantal daklozen zonder zorgindicatie, de zogenaamde economisch daklozen. Lees verder

Oprichters huiskamerproject CASPOMOR verkozen tot Barmhartige Samaritaan 2017

Ieder jaar reikt ChristenUnie Groningen de prijs voor de Barmhartige Samaritaan van Groningen uit. Deze prijs heeft als doel mensen en organisaties die zich belangeloos inzetten voor Groningen en haar inwoners in het zonnetje te zetten, en hen te bedanken voor de geleverde inzet. Dit jaar mogen Aly Wieringa en Geertje Joling zichzelf de Barmhartige Samaritaan van Groningen noemen. Lees verder

Hoogbouw op festivallocatie Reitdiephaven | Gekker moeten we het niet maken

De raadsfracties van ChristenUnie, SP en Stadspartij willen de mogelijkheid voor hoogbouw aan de Reitdiephaven schrappen. De partijen zullen in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 1 juni met een voorstel hiervoor komen. De partijen vinden de plannen ongewenst en ervaren te weinig draagvlak vanuit omwonenden voor de ontwikkeling van hoogbouw op deze locatie. Daarentegen geven bewoners wel aan open staan voor ontwikkelingen van sociale laagbouw op deze plek. Lees verder

Chronisch zieken en gehandicapten financiële last voor politiek

steden nederland groningen, centrumGehandicapt zijn of chronisch ziek een financiële last voor de politiek en dan nog verschil aanbrengen ook! Het vangnet voor hen die afhankelijk zijn wordt steeds verder ontrafelt. Nee, de zwaksten worden niet meer beschermd door de politieke stroming die zich sociaal democraat noemt en daar spreek ik schande van. Waar zijn de idealen? Gelukkig zijn er nog partijen die Solidariteit uitdragen en partijen die geleerd hebben om je naaste lief te hebben als je zelf. Lees verder

College laat raad ongelegen over Zuidelijke Ringweg

steden nederland, groningen, helpmanTot haar grote verbazing zag Inge Jongman van de ChristenUnie vanochtend op Twitter dat een heel aantal berichten vanuit de pers over de Zuidelijke Ringweg verschenen. Zij vroeg zich af hoe het kon dat zij al zo stellig konden melden dat de afritten bij de Hereweg niet kunnen en dat de nieuwe Maaslaan 13 meter van de huizen komt te liggen.
Ben onmiddellijk gaan graven in de berg van emails of ik iets gemist heb en navraag gedaan. Niemand wist er van. Om 10.20 komt er een email binnen met een bijlage van 34 bladzijden over de Zuidelijke Ring. Lees verder

CDA en CU gaan lijstverbinding aan

anneke kuikCDA en Chrispolitiek, politieke avond paddepoel selwerd tuinwijktenUnie gaan voor de raadsverkiezingen in de gemeente Groningen een lijstverbinding aan, zo hebben de leden van beide partijen onlangs besloten. Lees verder

Samen optrekken kwestie sporthal de Wijert

groniingen-centrum-grote markt-persconferentie sportaccomodaties-4Zoals bekend is de ChristenUnie in Groningen al jaren een voorvechter voor het behoud van een sporthal in de Wijert. De SP laat middels een persbericht weten dat de gemeente meer moet doen om een sporthal in de Wijert te realiseren en stelt hierover de nodige vragen. Lees verder

Meer graffitikunst in Groningen

steden nederland groningen, centrum, ebbingekwartierHet initiatiefvoorstel van de ChristenUnie over graffiti is in de raadsvergadering van woensdag 27 november met algemene stemmen aangenomen. Het voorstel behelst dat de gemeente Groningen objecten in de stad aanwijst die graffitikunstenaars kunnen gebruiken voor hun graffiti. Lees verder

Voormalige bakkersondernemer Paddepoel nu gedeputeerde in Groninger Staten

3794henk2Soms worden dingen besproken op het grootste overdekte winkelcentrum van Groningen, winkelcentrum Paddepoel,  wat mensen niet wisten. De naam Henk Staghouwer duikt op in de media. Henk Staghouwer zit namens de Groningse ChristenUnie in het provinciebestuur en was  ondernemer van de bakkerszaken op het winkelcentrum Paddepoel.

We kwamen een artikel tegen in het Reformatorisch Dagblad, welke wij u niet willen onthouden: Lees verder

Christen Unie maakt zich zorgen om het tramgeld

 tramproat - tening angelique boterDe Christen Unie en Groen Links willen een spoeddebat over besteding van het tramgeld. Om de site wordt het volgende gemeld:

De raadsfracties van GroenLinks en de ChristenUnie willen een actualiteitendebat over de besteding van het tramgeld. Gisteren bleek dat het stadsbestuur na de Regiotram ook het geld daarvoor uit zijn handen heeft laten glippen. De nieuwe provinciale coalitie verdeelde naar eigen inzicht de 340 miljoen euro die beschikbaar is na het afblazen van de Regiotram en de spoorlijn Groningen-Heerenveen. Lees verder