Gemeentebestuur Groningen ziet tramgelden door haar vingers glijden.

 tramproat - tening angelique boterIs er een dreigend conflict opkomst tussen de stad en provincie?  De Partij van de Arbeid en D66 zetten nu ook vraagtekens nu het geld dat voor de tram bestemd was anders besteed gaat worden.

Eerder melden wij dat de fracties van de ChristenUnie en GroenLinks al een spoeddebat over de kwestie heeft aangevraagd, welke volgende week woensdag zal plaatsvinden.  De partijen zijn verbaasd hoe geld dat men name bedoeld was ter verbetering van het openbaarvervoer in de stad , nu besteed gaat worden aan meer wegen in de provincie. Lees verder

Christen Unie maakt zich zorgen om het tramgeld

 tramproat - tening angelique boterDe Christen Unie en Groen Links willen een spoeddebat over besteding van het tramgeld. Om de site wordt het volgende gemeld:

De raadsfracties van GroenLinks en de ChristenUnie willen een actualiteitendebat over de besteding van het tramgeld. Gisteren bleek dat het stadsbestuur na de Regiotram ook het geld daarvoor uit zijn handen heeft laten glippen. De nieuwe provinciale coalitie verdeelde naar eigen inzicht de 340 miljoen euro die beschikbaar is na het afblazen van de Regiotram en de spoorlijn Groningen-Heerenveen. Lees verder

Verkeersdeskunige Paddepoel mist erkenning in advies Lijn15

transport-bussen-[prinsessenweg-1

foto kevin van der laan

In de Groninger wijk Paddepoel kennen we Kevin van der Laan al jaren als busspotter en OV-deskundige. Kevin is tevens redacteur van de OV-website, OV nieuws uit Groningen. Blij dat na vele jaren zijn advies word opgevolgd, maar de wijze waarop geeft een gevoel van  weggekaapte plannen. Meedenken en betrokkenheid is één maar de bedenkers even informeren?  Beter goed gekopieerd dan slecht uitgevoerd? Lees verder

Aanbestedingsprocudure Regio Tram definitief gestopt

De aanbestedingsprocedure van project RegioTram is definitief gestopt. Dat hebben de colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten besloten. Hiermee is tegemoet gekomen aan de wens van de Groninger gemeenteraad. Het college van Gedeputeerde Staten betreurt het besluit, maar ziet geen mogelijkheid de aanbestedingsprocedure en het project voor te zetten nu de gemeente zich heeft teruggetrokken. Dit schrijven beide colleges in een brief aan de gemeenteraad, Provinciale Staten en de Regio Groningen-Assen, de opdrachtgever van het project. Lees verder

Trambaan Paddepoel in de aanbieding

Galerij

Deze galerij bevat 1 foto.

Een plaatje van de Zonnelaan waarvan de bedoeling was een trambaan aan te leggen. De Regiotram is inmiddels afgeblazen en de kosten die de politiek ongelimiteerd heeft uitgegeven bedragen meer dan dertig miljoen euro, waar de politiek zich zeer diep … Lees verder