Aanbestedingsprocudure Regio Tram definitief gestopt

De aanbestedingsprocedure van project RegioTram is definitief gestopt. Dat hebben de colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten besloten. Hiermee is tegemoet gekomen aan de wens van de Groninger gemeenteraad. Het college van Gedeputeerde Staten betreurt het besluit, maar ziet geen mogelijkheid de aanbestedingsprocedure en het project voor te zetten nu de gemeente zich heeft teruggetrokken. Dit schrijven beide colleges in een brief aan de gemeenteraad, Provinciale Staten en de Regio Groningen-Assen, de opdrachtgever van het project. Lees verder