Aanbestedingsprocudure Regio Tram definitief gestopt

De aanbestedingsprocedure van project RegioTram is definitief gestopt. Dat hebben de colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten besloten. Hiermee is tegemoet gekomen aan de wens van de Groninger gemeenteraad. Het college van Gedeputeerde Staten betreurt het besluit, maar ziet geen mogelijkheid de aanbestedingsprocedure en het project voor te zetten nu de gemeente zich heeft teruggetrokken. Dit schrijven beide colleges in een brief aan de gemeenteraad, Provinciale Staten en de Regio Groningen-Assen, de opdrachtgever van het project.

Afbouw projectorganisatie
De twee marktpartijen TramTeam en PinG, die hun bieding in september hebben afgerond, zijn hiervan formeel op de hoogte gebracht. Beide partijen ontvangen een beëindigingsvergoeding van twee miljoen euro.
De projectorganisatie zal zorgvuldig worden afgebouwd. Het merendeel hiervan is voor de jaarwisseling gereed. Een aantal werkzaamheden zoals het voldoen van de laatste facturen, het compleet maken en afsluiten van de archieven zal met een minimale bezetting in januari 2013 worden afgerond. Eind januari worden de boeken van project RegioTram gesloten en zal hierop een accountantscontrole worden uitgevoerd.

Twee tramlijnen
Het project RegioTram was een initiatief van de Regio Groningen – Assen, provincie Groningen en gemeente Groningen. De oorspronkelijke opdracht bij de start in 2007 was om een tramlijn te ontwerpen tussen het hoofdstation in Groningen en het Zernikecomplex. Begin 2009 kwam daar een nieuwe opdracht bij: het maken van een plan voor de aanleg van een tweede tramlijn, tussen het station en Kardinge. Daarnaast was de ambitie om met de tram door te rijden in de regio. Hiertoe is een plan van aanpak vastgesteld en op basis daarvan is in juli 2012 besloten te starten met de verkenningen naar het doorrijden van Groningen naar Zuidhorn en naar Hoogezand-Sappemeer.

Bron: Provincie Groningen
Tekening: Angelique Boter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *