Christen Unie maakt zich zorgen om het tramgeld

 tramproat - tening angelique boterDe Christen Unie en Groen Links willen een spoeddebat over besteding van het tramgeld. Om de site wordt het volgende gemeld:

De raadsfracties van GroenLinks en de ChristenUnie willen een actualiteitendebat over de besteding van het tramgeld. Gisteren bleek dat het stadsbestuur na de Regiotram ook het geld daarvoor uit zijn handen heeft laten glippen. De nieuwe provinciale coalitie verdeelde naar eigen inzicht de 340 miljoen euro die beschikbaar is na het afblazen van de Regiotram en de spoorlijn Groningen-Heerenveen.

Veel geld gaat nu naar andere doelen dan het openbaar vervoer in de stad, bijvoorbeeld naar provinciale wegen. De ChristenUnie en GroenLinks verwachten dat het openbaar vervoer in de stad hieronder zal lijden en vragen zich af of het stadse college heeft zitten slapen.

Maandag nog vergaderden raads- en bestuursleden van de RegioVisie Groningen-Assen (RGA) over een goed bereikbaarheidsplan als alternatief voor de RegioTram. Zonder alternatief dreigt de stad onbereikbaar te worden. Een concreet alternatief is nog niet gevonden en tijdens de bespreking van gisteravond bij de RGA bleek dat het ook ontbreekt aan geld voor veel ideeën. Tegelijkertijd werden in het nieuwe provinciale coalitieakkoord wél oplossingen met financiële dekking gepresenteerd.

De stad stond erbij en keek er naar
ChristenUnie en GroenLinks zijn verbijsterd dat het Gronings college aan de gemeenteraad beloofd heeft op zoek te gaan zoekt naar een nieuw en goed alternatief bereikbaarheidsplan met ruime insteek voor het openbaar vervoer, maar ondertussen het geld voor die plannen lijkt kwijt te raken. De fracties vragen een actualiteitendebat aan over dit onderwerp. Dat zal plaatsvinden op woensdag 17 april.

De 340 miljoen euro betreft zogenaamd RSP-geld dat nog beschikbaar is door het afblazen van de Regiotram en de spoorlijn Groningen-Heerenveen. Het is geld dat door de hele regio is opgebracht, maar dat door de provincie Groningen wordt beheerd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *