Vragen over forse uitbreiding melkveehouderij Groningen

demonstratie, megastallenDe Statenfractie van de Partij door de Dieren stelt vandaag, 19 september, vragen aan het College over de visie die gedeputeerde Staghouwer op 8 september jl. uitsprak inzake forse uitbreiding van de melkveehouderij in de noordelijke provincies. Volgens de gedeputeerde is er ruimte voor 30% groei. De Partij voor de Dieren vindt uitbreiding van de melkveehouderij zeer onwenselijk, gezien het gebrekkige dierenwelzijn, de aantasting van natuur en landschap door stikstof en de toename van megastallen. Zij vraagt zich af of de uitspraken van de gedeputeerde de mening van het gehele college vertegenwoordigen. Lees verder

Groningen Centrum – Singelstraat voorheen Swartnackengang

groningen-centrum-singelstraat-1Het stuk Singelstraat tussen de Sint Jansstraat en de huidige Kleine Snor heette in 1643 ‘Achter ’t Snortjen’.  Het verlengde ervan  tot de Turfstraat heette ‘Achter de Muur gaende rondom de oude Stad’. De benaming ‘Achter de Muur’ geeft aan dat deze straat aan de binnenzijde van de stadsmuur lag. Die oude stadsmuur uit de 13e eeuw is sinds lang verdwenen, maar bij opgravingen komt de stadsarcheoloog nog wel eens muurresten in de grond tegen. Lees verder

Gemeentebestuur Groningen ziet tramgelden door haar vingers glijden.

 tramproat - tening angelique boterIs er een dreigend conflict opkomst tussen de stad en provincie?  De Partij van de Arbeid en D66 zetten nu ook vraagtekens nu het geld dat voor de tram bestemd was anders besteed gaat worden.

Eerder melden wij dat de fracties van de ChristenUnie en GroenLinks al een spoeddebat over de kwestie heeft aangevraagd, welke volgende week woensdag zal plaatsvinden.  De partijen zijn verbaasd hoe geld dat men name bedoeld was ter verbetering van het openbaarvervoer in de stad , nu besteed gaat worden aan meer wegen in de provincie. Lees verder

Voormalige bakkersondernemer Paddepoel nu gedeputeerde in Groninger Staten

3794henk2Soms worden dingen besproken op het grootste overdekte winkelcentrum van Groningen, winkelcentrum Paddepoel,  wat mensen niet wisten. De naam Henk Staghouwer duikt op in de media. Henk Staghouwer zit namens de Groningse ChristenUnie in het provinciebestuur en was  ondernemer van de bakkerszaken op het winkelcentrum Paddepoel.

We kwamen een artikel tegen in het Reformatorisch Dagblad, welke wij u niet willen onthouden: Lees verder

ChristenUnie schuift aan in Gedeputeerde Staten Groningen

verkiezingen provinciaalDe ChristenUnie gaat Gedeputeerde Staten in de provincie Groningen versterken. Henk Staghouwer is voorgesteld als opvolger van Wiebe van der Ploeg (GroenLinks) die in maart zijn functie als gedeputeerde neerlegde. Hij was niet tevreden over de uitbreiding van boerenbedrijven. Dat maakte de provincie maandag bekend.

Dreigen met opstappen
Van der Ploeg dreigde al met opstappen als Provinciale Staten akkoord zouden gaan met het toestaan van nieuwe megastallen. Lees verder

Gesprek tussen IRTV en RTV Noord voor samenwerking

provinciehuis groningen-1Een meerderheid van Provinciale Staten lijkt voor het verlengen van de uitzendlicentie van RTV Noord. Dat bleek woensdagmorgen tijdens een debat in de Statencommissie Welzijn en Cultuur.

Het debat was nodig, omdat zich een tweede gegadigde heeft gemeld voor de licentie, namelijk IRTV. Lees verder

Exit voor GroenLinks in Gedeputeerde Staten

demonstratie, megastallenJe zag het al een beetje aankomen tijdens de demonstratie tegen de komst van megastallen in Groningen. Een klein groepje GroenLinkse demonstranten die aan kwamen van zo van wel of niet mee doen. Bestuurlijk kon de partij niet akkoord gaan met het genomen besluit van de bouw van een megastal bij Bourtange. Reden voor Wiebe van der Ploeg om op te stappen. Lees verder

Megastallen accepteren of opstappen voor GroenLinks

demonstratie, megastallenKeuzes maken is soms moeilijk, maar wil GroenLinks deel blijven uitmaken van het provinciebestuur, dan moet de partij het besluit over megastallen accepteren. Dat zegt gedeputeerde Moorlag gezegd tegenover RTV-Noord. ‘Voor de partij zijn er twee smaken: het vastgestelde beleid uitvoeren of je conclusies trekken en opstappen’, aldus Moorlag, die eerder al aangaf de wens van Provinciale Staten te respecteren, iets wat hij voorafgaand aan het debat ook al liet door schemeren. Lees verder

Protest tegen megastallen in Groningen

demonstratie, megastallenVoor het Groningse provinciehuis stond deze ochtend een grote koe, met daaromheen de politieke partijen De Partij van de Dieren, SP en GroenLinks. Protestborden ‘Koe in de wei’ en ‘Geen megastallen’ en koeienmaskers maakten duidelijk dat er geprotesteerd werd tegen de groeiende dreiging van nieuwe megamelkveehouderijen. Lees verder

Gedeputeerde Staten op Regiotour

R_12ea567adfPraat mee over werk, energie en leefbaarheid

In maart 2013 gaan de leden van het college van Gedeputeerde Staten in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Groningen over de thema’s Werk, Energie en Leefbaarheid. Lees verder