Vragen over forse uitbreiding melkveehouderij Groningen

demonstratie, megastallenDe Statenfractie van de Partij door de Dieren stelt vandaag, 19 september, vragen aan het College over de visie die gedeputeerde Staghouwer op 8 september jl. uitsprak inzake forse uitbreiding van de melkveehouderij in de noordelijke provincies. Volgens de gedeputeerde is er ruimte voor 30% groei. De Partij voor de Dieren vindt uitbreiding van de melkveehouderij zeer onwenselijk, gezien het gebrekkige dierenwelzijn, de aantasting van natuur en landschap door stikstof en de toename van megastallen. Zij vraagt zich af of de uitspraken van de gedeputeerde de mening van het gehele college vertegenwoordigen. Lees verder

Geen boer zoekt vrouw – Boer zoekt burger

Boer zoekt burger voor een landbouw met toekomst

Op dinsdag 18 december 2012 organiseert de provincie een keukentafelgesprek met boeren, burgers en buitenlui over de toekomst van de landbouw in Groningen. In Groningen bestaat de Lees verder